registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
17.12.2021
Pátek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kurz přesunut z 28. 8. 2021
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2021
Úterý
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
16.12.2021
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Kurz přesunut z 2.7.2021
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
11.2.2022
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
náhradní termín za 22.10.
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2022
Pátek
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
18.3.2022
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kurz přesunut z 22.10 2021.
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
25.1.2022
Úterý
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2021 AK/VE-81/2021
NOVINKA. Kurz přesunut z 12. 5. 2021
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
3.2.2022
Čtvrtek
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-495/2021 AK/VE-289/2021
Nový zákon účinný v této oblasti od 01. 01. 2022
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 8 - Karlín Info
3.12.2021
Pátek
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0508-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
2.12.2021
Čtvrtek
Základní principy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0798-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
13.1.2022
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
náhradní termín za 21.10.2021
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
2.12.2021
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Praha 8 - Karlín Info
15.2.2022
Úterý
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
náhradní termín za 18.11.
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
15.3.2022
Úterý
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
náhradní termín za 25.11.
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
14.12.2021
Úterý
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2021
Pátek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
NOVINKA
Ing. Dominika Čermáková
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2021
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Praha 8 - Karlín Info
29.3.2022
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Náhradní termín za 30. 11. 2021
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
3.2.2022
Čtvrtek
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0793-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
24.2.2022
Čtvrtek
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
NOVINKA
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Praha 8 - Karlín Info
24.3.2022
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Praha 8 - Karlín Info
22.4.2022
Pátek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
13.1.2022
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
14.1.2022
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
15.3.2022
Úterý
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
17.3.2022
Čtvrtek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
28.1.2022
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
27.1.2022
Čtvrtek
Hanobení mrtvých lidských těl a navazující přestupky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021
NOVINKA
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
10.2.2022
Čtvrtek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
20.1.2022
Čtvrtek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
Tomáš Pavlíček, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
17.2.2022
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
18.1.2022
Úterý
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
Mgr. Elena Mešková
Praha 8 - Karlín Info
28.4.2022
Čtvrtek
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0510-SP/PC/VP
Mgr. Elena Mešková
Praha 8 - Karlín Info
3.3.2022
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0577-SP/PC/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
2.6.2022
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
10.12.2021
Pátek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
11.1.2022
Úterý
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Praha 8 - Karlín Info
22.2.2022
Úterý
Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0136-SP
Kurz bude nově akreditován v roce 2022.
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
1.2.2022
Úterý
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-671/2018 AK/VE-354/2018
Ing. Eva Procházková
Praha 8 - Karlín Info
11.2.2022
Pátek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
15.2.2022
Úterý
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2022
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
22.2.2022
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
21.4.2022
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Neakreditováno
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
16.12.2021
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
Kurz přesunut ze 6. 5. 2021.
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 1 Info
27.1.2022
Čtvrtek
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
náhradní termín za 12.10.2021
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Praha 1 Info
14.1.2022
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
náhradní termín za 8.10.
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 1 Info
11.1.2022
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
Praha 1 Info
14.12.2021
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Praha 1 Info
17.3.2022
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Náhradní termín za 25. 11. 2021.
Mgr. Milena Mikulková
Praha 1 Info
9.12.2021
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Praha 1 Info
10.12.2021
Pátek
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-491/2018 AK/VE-274/2018
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
Praha 1 Info
10.2.2022
Čtvrtek
Sociálně-právní ochrana dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0132-SP
Kurz bude nově akreditován v roce 2022.
JUDr. Věra Novotná
Praha 1 Info
18.2.2022
Pátek
Obec a voda
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2020 AK/VE-377/2020
NOVINKA
Ing. Dominika Čermáková
Praha 1 Info
20.1.2022
Čtvrtek
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 1 Info
25.1.2022
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Mgr. Jan Schwaller
Praha 1 Info
9.12.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
Změna - kurz bude realizován on-line 7.12.2021
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
2.12.2021
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
3.2.2022
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
2.12.2021
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Plzeň Info
30.11.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Kurz přeložen na 16.12.2021
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
22.2.2022
Úterý
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Původní termín realizace 19.11.2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
7.12.2021
Úterý
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0508-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
10.12.2021
Pátek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
9.12.2021
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
10.12.2021
Pátek
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
14.12.2021
Úterý
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
6.1.2022
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
13.1.2022
Čtvrtek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
14.1.2022
Pátek
Syndrom vyhoření, psychohygiena, antistresové techniky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1050-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
18.1.2022
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Plzeň Info
20.1.2022
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
21.1.2022
Pátek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
25.1.2022
Úterý
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
27.1.2022
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
28.1.2022
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1045-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
21.1.2022
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
11.1.2022
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
15.2.2022
Úterý
Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0607-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
17.2.2022
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
18.2.2022
Pátek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
25.2.2022
Pátek
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Plzeň Info
25.2.2022
Pátek
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
NOVINKA-akreditace MPSV i MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
24.2.2022
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
1.3.2022
Úterý
Padělky peněz a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
4.3.2022
Pátek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
8.3.2022
Úterý
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
4.2.2022
Pátek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
Nový termín realizace (původní termín 3. 12. 2021)
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Ostrava Info
13.1.2022
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
NOVINKA - Návaznost na rekodifikaci stavebního práva (nový termín realizace, původní termín byl 19. října 2021)
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
Ostrava Info
7.12.2021
Úterý
Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-214/2020 AK/VE-144/2020
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
10.12.2021
Pátek
Obecné a technické požadavky na výstavbu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018
Ing. Jindřich Pater
Ostrava Info
10.12.2021
Pátek
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Ostrava Info
14.12.2021
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-495/2021 AK/VE-289/2021
NOVINKA
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
20.1.2022
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Ostrava Info
2.2.2022
Středa
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Ostrava Info
20.1.2022
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
10.2.2022
Čtvrtek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
26.4.2022
Úterý
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
27.1.2022
Čtvrtek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
Tomáš Pavlíček, DiS.
Ostrava Info
28.1.2022
Pátek
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Ostrava Info
18.1.2022
Úterý
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Ostrava Info
17.2.2022
Čtvrtek
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Gabriela Šťastná
Ostrava Info
18.2.2022
Pátek
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
24.2.2022
Čtvrtek
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Ostrava Info
25.1.2022
Úterý
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
Nový termín realizace (původní termín 23. 11. 2021), realizace ONLINE
PhDr. Vojtěch Bednář
on-line (MS Teams) Info
9.12.2021
Čtvrtek
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0602-SP/PC/VP
On-line seminář
Mgr. Radka Pešlová
On-line (MS Teams) Info
9.12.2021
Čtvrtek
Živnostenský zákon - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-292/2021 AK/VE-164/2021
Pozor - změna názvu a formy kurzu. Kurz proběhne on-line.
Mgr. Věra Babšická
On-line (MS Teams) Info
15.12.2021
Středa
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020
On-line seminář
JUDr. Jan Horecký, PhD.
On-line (MS Teams) Info
3.12.2021
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
On-line (MS Teams) Info
21.12.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Kurz převedený do ONLINE, termín realizace 16. 12. 2021
Mgr. Klára Moravcová
on-line (MS Teams) Info
1.12.2021
Středa
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
On-line seminář, NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
On-line (MS Teams) Info
9.12.2021
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
On-line seminář
PhDr. Michaela Černá
on-line (MS Teams) Info
21.12.2021
Úterý
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Webinář
Ing. Michal Svoboda, PhD.
on-line (MS Teams) Info
16.12.2021
Čtvrtek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
On-line (MS Teams) Info
14.12.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
On-line seminář, přesunuto z termínu 9. 12. 2021
JUDr. Luboš Průša
on-line (MS Teams) Info
7.12.2021
Úterý
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
Webinář
JUDr. Luboš Průša
on-line (MS Teams) Info
27.1.2022
Čtvrtek
Skončení pracovního poměru úředníka
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
On-line seminář
JUDr. Jan Horecký, PhD.
on-line (MS Teams) Info
9.12.2021
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
NOVINKA Nový termín realizace (původní termín 8. 10. 2021)
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Olomouc Info
3.2.2022
Čtvrtek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
Nový termín realizace (původní termín 2. 12. 2021)
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Olomouc Info
30.11.2021
Úterý
ZRUŠENO
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Olomouc Info
16.12.2021
Čtvrtek
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Olomouc Info
21.1.2022
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Olomouc Info
3.2.2022
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Olomouc Info
10.3.2022
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
24.5.2022
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
7.1.2022
Pátek
Mírně pokročilé využití aplikace Excel se zaměřením na pracovníky veřejné správy a neziskových organizací
Neakreditováno
Podmínkou absolvování kurzu je vlastní technika (notebook)
Pavel Lonk
Olomouc Info
11.1.2022
Úterý
Czech POINT v praxi úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Olomouc Info
8.2.2022
Úterý
Obecné a technické požadavky na výstavbu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018
Ing. Jindřich Pater
Olomouc Info
18.1.2022
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Kurz je zaměřen na praxi ve výkonu kácení dřevin: praktické TIPy a konkrétní zkušenosti s jednotlivými precedentními kauzami v oblasti kácení.
Marek Šafařík
Olomouc Info
27.1.2022
Čtvrtek
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Olomouc Info
14.1.2022
Pátek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Olomouc Info
9.2.2022
Středa
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
Poslední možnost absolvování tohoto kurzu s akreditací MVČR
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
11.2.2022
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Olomouc Info
5.4.2022
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Olomouc Info
10.2.2022
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Olomouc Info
18.2.2022
Pátek
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Gabriela Šťastná
Olomouc Info
17.2.2022
Čtvrtek
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Hana Talli Hlubučková
Olomouc Info
9.12.2021
Čtvrtek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Náhradní termín za 30.9. 2021 - KURZ PROBĚHNE ON-LINE
Mgr. Veronika Doležalová
Microsoft Teams Info
3.12.2021
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
ON LINE SEMINÁŘ
Ing. Jana Zmeškalová
Microsoft Teams Info
10.12.2021
Pátek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
ON LINE SEMINÁŘ
Ing. Ivana Kotrčová
Microsoft Teams Info
10.12.2021
Pátek
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-675/2021 AK/VE-396/2021
ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Microsoft Teams Info
14.12.2021
Úterý
ZRUŠENO
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
ON LINE SEMINÁŘ ZRUŠEN, ZAŘAZENO JINÉ TÉMA (INVENTARIZACE)
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Microsoft Teams Info
30.11.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
ON LINE SEMINÁŘ PŘESUNUT NA 14.12.2021
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Microsoft Teams Info
3.12.2021
Pátek
ZRUŠENO
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
Kurz bude realizován on-line v termínu 14.12.2021
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
14.1.2022
Pátek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
7.12.2021
Úterý
ZRUŠENO
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Kurz přesunut z termínu 30.4. 2021
Mgr. Marcela Kilarská
Brno Info
2.12.2021
Čtvrtek
ZRUŠENO
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Kurz přesunut z termínu 18.11.2021
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
2.12.2021
Čtvrtek
PŘESUNUTO
Živnostenský zákon - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-292/2021 AK/VE-164/2021
Kurz přesunut na 9.12. 2021, bude realizován on-line
Mgr. Věra Babšická
Brno Info
3.12.2021
Pátek
PŘESUNUTO
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
přesun na 8.2. 2022
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
9.12.2021
Čtvrtek
ZRUŠENO
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
14.12.2021
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
17.12.2021
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Zdeňka Stránská
Brno Info
17.12.2021
Pátek
Náhradní rodinná péče a identita dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0606-SP/PC/VP
V případě nemožnosti realizace prezenční vzdělávací akce, bude kurz realizován ON LINE
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
7.12.2021
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
30.11.2021
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0602-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
11.1.2022
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
V případě nemožnosti realizace prezenční vzdělávací akce, bude kurz realizován ON LINE
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
16.12.2021
Čtvrtek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
NOVINKA
Tomáš Pavlíček, DiS.
Brno Info
13.1.2022
Čtvrtek
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
13.1.2022
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
18.1.2022
Úterý
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
18.1.2022
Úterý
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Brno Info
20.1.2022
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
21.1.2022
Pátek
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0793-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Brno Info
25.1.2022
Úterý
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
25.1.2022
Úterý
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
27.1.2022
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
27.1.2022
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
14.1.2022
Pátek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
20.1.2022
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
21.1.2022
Pátek
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
Mgr. Elena Mešková
Brno Info
28.1.2022
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Brno Info
1.2.2022
Úterý
Padělky peněz a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
NOVINKA
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
1.2.2022
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
3.2.2022
Čtvrtek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Brno Info
3.2.2022
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
4.2.2022
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Brno Info
8.2.2022
Úterý
Sociálně-právní ochrana dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0132-SP
Aktuality k novele zákona
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
10.2.2022
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
10.2.2022
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Brno Info
11.2.2022
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
NOVINKA
Ing. Miroslav Veselý
Brno Info
15.2.2022
Úterý
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
17.2.2022
Čtvrtek
Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/O6OO-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
18.2.2022
Pátek
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
18.2.2022
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
22.2.2022
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
24.2.2022
Čtvrtek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Brno Info
24.2.2022
Čtvrtek
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
NOVINKA
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
25.2.2022
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Brno Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).