registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
27.6.2024
Čtvrtek
Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-464/2023 AK/VE-225/2023
NOVINKA, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
Mgr. Martin Juřík
Praha 8 - Karlín Info
16.5.2024
Čtvrtek
Praktická krizová intervence v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0337-SP/PC/VP
2-denní kurz (16 vyučovacích hodin), NOVINKA
Mgr. Jan Zahradník
Praha 8 - Karlín Info
20.6.2024
Čtvrtek
Přestupky a trestné činy v pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
4.6.2024
Úterý
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
Akreditováno i u MV ČR
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
23.5.2024
Čtvrtek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Lenka Průšová
Praha 8 - Karlín Info
21.5.2024
Úterý
Jednotné environmentální stanovisko
Akreditováno u MV ČR: AK/PV746/2023 AK/VE-371/2023
NOVINKA
JUDr. Miloš Tuháček
Praha 8 - Karlín Info
26.4.2024
Pátek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0358-SP/PC
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
14.6.2024
Pátek
Základní poznatky ke kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1098-SP/VP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
14.5.2024
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
23.4.2024
Úterý
Vodovody a kanalizace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-180/2022 AK/VE-94/2022
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
Ing. Miloslava Melounová
Praha 8 - Karlín Info
10.5.2024
Pátek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
Tomáš Pavlíček, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
30.4.2024
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0230-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
24.5.2024
Pátek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Praha 8 - Karlín Info
21.6.2024
Pátek
Adaptace na klimatické změny (půda, voda, krajina, obec)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-720/2023 AK/VE-356/2023
NOVINKA
Ing. Eva Procházková
Praha 8 - Karlín Info
25.6.2024
Úterý
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
25.4.2024
Čtvrtek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1640-SP/PC/VP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
28.5.2024
Úterý
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
30.5.2024
Čtvrtek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
NOVINKA
MUDr. Tereza Formánková
Mgr. Hana Vavřincová
Praha 8 - Karlín Info
9.5.2024
Čtvrtek
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Praha 8 - Karlín Info
13.6.2024
Čtvrtek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Praha 8 - Karlín Info
22.8.2024
Čtvrtek
ECCE HOMO - Základy toho, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s romskou minoritou
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1548-SP/PC
NOVINKA
Ing. Jan Plšek
Praha 8 - Karlín Info
2.5.2024
Čtvrtek
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1414-SP/VP
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
7.6.2024
Pátek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Praha 8 - Karlín Info
7.5.2024
Úterý
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
Mgr. Iva Langer Pikalová
Praha 8 - Karlín Info
6.6.2024
Čtvrtek
Postavení orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve zvláštním řízením soudním
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1409-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
27.8.2024
Úterý
Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1644-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
31.5.2024
Pátek
Patologické vztahy - šikana (mobbing) na pracovišti
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0301-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
21.5.2024
Úterý
Dokazování ve správním řízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-662/2023 AK/VE-325/2023
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
15.8.2024
Čtvrtek
Sociálně-právní minimum s důrazem na dávky důchodového pojištění
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1643-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jan Kadeřávek, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
30.5.2024
Čtvrtek
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
31.5.2024
Pátek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
3.5.2024
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
27.6.2024
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1495-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
25.6.2024
Úterý
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Plzeň Info
11.6.2024
Úterý
Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0798-SP/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
7.6.2024
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
24.10.2024
Čtvrtek
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Plzeň Info
23.4.2024
Úterý
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Akreditováno i u MV ČR, Přesunuto na 18.6.2024
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
25.4.2024
Čtvrtek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0370-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
10.5.2024
Pátek
Správa hřbitova v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-781/2023 AK/VE-381/2023
NOVINKA
Kateřina Křečková
Plzeň Info
17.5.2024
Pátek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Uplatnění vyhlášky s ohledem na NSZ a předpisů souvisejících
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
16.5.2024
Čtvrtek
První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1128-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
Plzeň Info
30.5.2024
Čtvrtek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1640-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
23.5.2024
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
6.6.2024
Čtvrtek
Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-811/2023 AK/VE-405/2023
NOVINKA
JUDr. Miloš Tuháček
Plzeň Info
2.5.2024
Čtvrtek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1412-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
18.6.2024
Úterý
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
6.6.2024
Čtvrtek
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1046-SP/PC/PP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
11.6.2024
Úterý
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
13.6.2024
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
20.6.2024
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Akreditováno i u MV ČR, Dvodenní kurz
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
4.6.2024
Úterý
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0018-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
4.6.2024
Úterý
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Ostrava Info
3.5.2024
Pátek
PŘESUNUTO
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
Kurz přeložen na 03.09.2024
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Ostrava Info
6.6.2024
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1495-SP/PC
Nová akreditace
Lenka Šimková
Ostrava Info
16.5.2024
Čtvrtek
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Program doplněn o nové vyhlášky a prováděcí předpisy
Ing. Jindřich Pater
Ostrava Info
18.6.2024
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Ostrava Info
29.8.2024
Čtvrtek
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Ostrava Info
23.4.2024
Úterý
ZRUŠENO
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0429-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
25.4.2024
Čtvrtek
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Ostrava Info
9.5.2024
Čtvrtek
Úvod do praktické motivačně intervenční práce s dospívajícími
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0336-SP/PC/VP
Mgr. Jan Zahradník
Ostrava Info
28.5.2024
Úterý
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Akreditace MPSV i MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Ostrava Info
30.5.2024
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-480/2019 AK/VE-303/2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Ostrava Info
31.5.2024
Pátek
Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur (rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce)
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1110-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová
Ostrava Info
21.6.2024
Pátek
Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022
Ing. Jiří Blažek
Ostrava Info
11.6.2024
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Ostrava Info
21.5.2024
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0073-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Ostrava Info
20.6.2024
Čtvrtek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Ostrava Info
13.6.2024
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
Akreditace MPSV i MV ČR
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
27.6.2024
Čtvrtek
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Ostrava Info
29.8.2024
Čtvrtek
Základy etického jednání
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0340-SP/PC/VP
NOVINKA, ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
14.5.2024
Úterý
Nový zákon o účetnictví - webinář
Neakreditováno
ON-LINE, NOVINKA, kurz určen nejen účetním ale i vedoucím pracovníkům úřadů
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
25.6.2024
Úterý
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
Mgr. Gabriela Šťastná
On_line (MS Teams) Info
18.6.2024
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
ON-LINE
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
28.5.2024
Úterý
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021
ON-LINE
Mgr. Ivana Kejřová
On_line (MS Teams) Info
6.6.2024
Čtvrtek
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
25.4.2024
Čtvrtek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
přesun z 15. 3. 2024
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
7.6.2024
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0231-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
30.4.2024
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
ON-LINE
Ing. Jana Zmeškalová
On_line (MS Teams) Info
20.8.2024
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
ON-LINE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
17.5.2024
Pátek
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
21.5.2024
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
17.5.2024
Pátek
Paliativní péče pro klienty pomáhajících profesí
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1642-SP/PC/VP
NOVINKA, ON-LINE. Pro všechny, kteří se setkávají s klienty na konci života nebo jim tyto služby zajišťují (opatrovníci apod).
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
31.5.2024
Pátek
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1044-SP/VP
ON-LINE
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
11.6.2024
Úterý
Czech POINT v praxi úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021
ON-LINE
Ing. Helena Duffková
On_line (MS Teams) Info
26.4.2024
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
30.4.2024
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0073-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
26.4.2024
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
NOVINKA
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
9.5.2024
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-830/2021 AK/VE-491/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
28.5.2024
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-5/2024 AK/VE-1/2024
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
2.5.2024
Čtvrtek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
9.5.2024
Čtvrtek
Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-809/2023 AK/VE-404/2023
NOVINKA
JUDr. Miloš Tuháček
On_line (MS Teams) Info
24.5.2024
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info
4.6.2024
Úterý
Spisová služba - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info
31.5.2024
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-117/2023 AK/VE-63/2023
Ing. Miroslav Veselý
On_line (MS Teams) Info
21.5.2024
Úterý
Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti místních poplatků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-968/2022 AK/VE-459/2022
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
13.6.2024
Čtvrtek
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-64/2023 AK/VE-37/2023
ON-LINE
Ing. Martina Křešťáková
On_line (MS Teams) Info
20.6.2024
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - transfery
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
13.6.2024
Čtvrtek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
Mgr. Jana Rambousková
On_line (MS Teams) Info
21.6.2024
Pátek
Dokazování ve správním řízení - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-661/2023 AK/VE-324/2023
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
27.6.2024
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-134/2023 AK/VE-69/2023
PhDr. Michaela Černá
On_line (MS Teams) Info
30.5.2024
Čtvrtek
Zákon o registru smluv - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-876/2021 AK/VE-514/2021
ON-LINE
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
16.8.2024
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Vladimír Vácha
On_line (MS Teams) Info
27.8.2024
Úterý
Odvolací řízení podle správního řádu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-694/2023 AK/VE-333/2023
ON-LINE
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
23.4.2024
Úterý
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1093-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Karlovy Vary Info
14.5.2024
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Karlovy Vary Info
24.5.2024
Pátek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Karlovy Vary Info
14.5.2024
Úterý
Veřejné zakázky malého rozsahu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
7.6.2024
Pátek
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1046-SP/PC/PP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
20.9.2024
Pátek
Exekuce v daňovém řízení - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2021 AK/VE-155/2021
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Clickmeeting Info
7.6.2024
Pátek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
přesun z 16. 2. 2024
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
17.9.2024
Úterý
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kurz přesunut z 30.1. 2024
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Brno Info
24.9.2024
Úterý
Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
přesunuto z 19. 3.
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
3.10.2024
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Kurz má i akreditaci MV ČR, přesunuto z 4. a 5. 4.
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
22.10.2024
Úterý
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Brno Info
27.9.2024
Pátek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
25.4.2024
Čtvrtek
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info
26.4.2024
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
30.4.2024
Úterý
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1429-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
23.4.2024
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - transfery
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
28.6.2024
Pátek
Sociálně-právní minimum s důrazem na dávky důchodového pojištění
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1643-SP/PC/VP
NOVINKA - Kurz přesunut z 22.3. 2024
Mgr. Jan Kadeřávek, DiS.
Brno Info
7.5.2024
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-480/2019 AK/VE-303/2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
9.5.2024
Čtvrtek
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1093-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
10.5.2024
Pátek
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
14.5.2024
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
16.5.2024
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
21.5.2024
Úterý
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
23.5.2024
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
24.5.2024
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
28.5.2024
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
30.5.2024
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování u dětí
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1430-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
31.5.2024
Pátek
Poruchy chování
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1639-SP/PC/VP
Kurz má i akreditaci MV ČR
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
17.5.2024
Pátek
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
Informace k novele Zákona o obcích platné od 1. 1. 2024
JUDr. Václav Chmelík
Brno Info
28.5.2024
Úterý
Vodovody a kanalizace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-177/2022 AK/VE-93/2022
Ing. Miloslava Melounová
Brno Info
13.6.2024
Čtvrtek
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
4.6.2024
Úterý
Úvod do praktické motivačně intervenční práce s dospívajícími
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0336-SP/PC/VP
Mgr. Jan Zahradník
Brno Info
6.6.2024
Čtvrtek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
11.6.2024
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
NOVINKA
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
14.6.2024
Pátek
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
18.6.2024
Úterý
Vedení týmu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1094-VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
20.6.2024
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0076-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
21.6.2024
Pátek
Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur (rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce)
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1110-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
25.6.2024
Úterý
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
Brno Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).