registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
22.10.2020
Čtvrtek
ZRUŠENO
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
PŘESUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN 15.1. 2021
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
22.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
ZMĚNA - kurz přeložen na 18.12.2020
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
22.10.2020
Čtvrtek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
ZMĚNA -kurz přeložen na pátek 11.12.2020
Mgr. František Málek
Plzeň Info
22.10.2020
Čtvrtek
ZRUŠENO
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
23.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
PŘESUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN 20.11.2020 Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
23.10.2020
Pátek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ZMĚNA - kurz přeložen na 15.12.2020
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
27.10.2020
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
ZMĚNA - kurz přeložen na 4.12.2020
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
27.10.2020
Úterý
ZRUŠENO
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
27.10.2020
Úterý
ZRUŠENO
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PŘESUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN 4.12.2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
29.10.2020
Čtvrtek
ZRUŠENO
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
29.10.2020
Čtvrtek
ZRUŠENO
Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
Kurz bude přesunut na nový termín, aktuálně jej hledáme
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
30.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
PŘESUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN 9.12.2020
Ing. Michal Krátký
Brno Info
30.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
NOVINKA
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Brno Info
30.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
Kurz bude přesunut na nový termín, aktuálně jej hledáme
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
3.11.2020
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
náhradní termín za 28.4.
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
3.11.2020
Úterý
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
3.11.2020
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Olomouc Info
3.11.2020
Úterý
ZRUŠENO
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR, NÁHRADNÍ TERMÍN 1.4. 2021
Mgr. Markéta Klečková
Lenka Šimková
Brno Info
3.11.2020
Úterý
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Cheb Info
5.11.2020
Čtvrtek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 11.9. 2020
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
5.11.2020
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora
Neakreditováno
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 4.6.2020
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
5.11.2020
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
Včetně informací k GDPR.
Mgr. Jiří Jarema
Ostrava Info
5.11.2020
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
5.11.2020
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
6.11.2020
Pátek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
Novinka
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
6.11.2020
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
6.11.2020
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
6.11.2020
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
6.11.2020
Pátek
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
9.11.2020
Pondělí
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
náhrada za 22.10.
JUDr. Simeona Zikmundová
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 14.5.2020
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
10.11.2020
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Plzeň Info
10.11.2020
Úterý
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
NOVINKA
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
10.11.2020
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2020
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
11.11.2020
Středa
Skončení pracovního poměru úředníka
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
Nový kurz
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
12.11.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Kurz přeložen z 15.10.2020
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
12.11.2020
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
NÁHRADA ZA 17.6. 2020
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Ing. Dana Potužníková
Praha 8 - Karlín Info
12.11.2020
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Brno Info
12.11.2020
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
13.11.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
náhradní termín za 17. 4.
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
13.11.2020
Pátek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0133/SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
13.11.2020
Pátek
ZRUŠENO
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
KURZ BUDE PŘESUNUT NA 29.1. 2021
JUDr. Eva Kuzmová
Brno Info
13.11.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
13.11.2020
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
16.11.2020
Pondělí
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
náhradní termín za 21.10.
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
18.11.2020
Středa
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Praha 8 - Karlín Info
18.11.2020
Středa
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
Kurz přesunut z termínu 30.10.2020
PhDr. Michaela Černá
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 21.5.2020
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Ing. Miroslav Veselý
Plzeň Info
19.11.2020
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc Info
19.11.2020
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
19.11.2020
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
20.11.2020
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
náhradní termín za 24.8.
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
20.11.2020
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
20.11.2020
Pátek
ZRUŠENO
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
20.11.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
23.11.2020
Pondělí
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Ing. Jindřich Pater
Praha 8 - Karlín Info
24.11.2020
Úterý
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
24.11.2020
Úterý
ZRUŠENO
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
PŘESUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN 27.1.2021
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
24.11.2020
Úterý
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
24.11.2020
Úterý
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-565/2012
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Ostrava Info
24.11.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Olomouc Info
25.11.2020
Středa
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
26.11.2020
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
26.11.2020
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
26.11.2020
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
26.11.2020
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Olomouc Info
26.11.2020
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
27.11.2020
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Vhodné i pro nově ustanovené krajské orgány
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
27.11.2020
Pátek
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
Kurz přesunut z 13.10. 2020
PhDr. Vojtěch Bednář
Brno Info
27.11.2020
Pátek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
27.11.2020
Pátek
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
náhrada za 26.10.
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
27.11.2020
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
27.11.2020
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Novinka
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
30.11.2020
Pondělí
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
novinka
Ing. Petra Huislová
Ing. Jan Ureš
Praha 8 - Karlín Info
30.11.2020
Pondělí
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
On-line seminář: 2 x 3 vyučovací hodiny, s krátkou přestávkou
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Info
1.12.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Kurz přesunutý z termínu 13.10.2020
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Karlovy Vary Info
1.12.2020
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
1.12.2020
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
1.12.2020
Úterý
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
1.12.2020
Úterý
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
1.12.2020
Úterý
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
Nový termín realizace (původní termín 14. 10. 2020)
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Olomouc Info
1.12.2020
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Ostrava Info
2.12.2020
Středa
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
náhrada za 16. 10.
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
2.12.2020
Středa
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Ostrava Info
3.12.2020
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
3.12.2020
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016

Brno Info
3.12.2020
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
náhrada za 13.10.
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
3.12.2020
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
4.12.2020
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jan Ureš
Plzeň Info
4.12.2020
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
4.12.2020
Pátek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2020
Pondělí
OBSAZENO
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
náhradní termín za 15.10.2020
Ing. Michal Krátký
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2020
Pondělí
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
8.12.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
8.12.2020
Úterý
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
8.12.2020
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
(vč. informací k plánované novele, o které s jistotou nemůžeme říci, že bude); Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
8.12.2020
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Cheb Info
8.12.2020
Úterý
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
9.12.2020
Středa
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Praha 8 - Karlín Info
10.12.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
náhrada za 12.10.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
10.12.2020
Čtvrtek
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
Kurz přesunut z 13.10.2020
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
10.12.2020
Čtvrtek
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Nový termín realizace (původní termín 21. 10. 2020)
Mgr. Peter Oroszy
Olomouc Info
10.12.2020
Čtvrtek
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Poslední možnost absolvování tohoto tématu v akreditaci MVČR
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
10.12.2020
Čtvrtek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Novinka
Ing. Jan Ureš
Plzeň Info
10.12.2020
Čtvrtek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
11.12.2020
Pátek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
11.12.2020
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Brno Info
11.12.2020
Pátek
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
náhrada za 27.10.
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
11.12.2020
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
11.12.2020
Pátek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
NOVINKA
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
11.12.2020
Pátek
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
nový kurz
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
14.12.2020
Pondělí
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Olomouc Info
14.12.2020
Pondělí
Roční účetní závěrka a její schvalování
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-514/2018 AK/VE-293/2018
Ing. Pavla Dvořáková
Praha 8 - Karlín Info
15.12.2020
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
15.12.2020
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
15.12.2020
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
novinka
Ing. Petra Huislová
Ing. Dominika Čermáková
Praha 8 - Karlín Info
16.12.2020
Středa
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
novinka
Ing. Miroslav Veselý
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2020
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz přesunut z 15.10.2020
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
17.12.2020
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
Kurz přesunut z 20.10.2020
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
17.12.2020
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2020
Čtvrtek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
17.12.2020
Čtvrtek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
NOVINKA
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
18.12.2020
Pátek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
18.12.2020
Pátek
Správní řád ve vazbě na stavební zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
18.12.2020
Pátek
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
7.1.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz je akreditovaný také u MVČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Ostrava Info
7.1.2021
Čtvrtek
Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
8.1.2021
Pátek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
8.1.2021
Pátek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
11.1.2021
Pondělí
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
novinka
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
12.1.2021
Úterý
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
novinka
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
12.1.2021
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
13.1.2021
Středa
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
14.1.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018
Mgr. František Málek
Olomouc Info
14.1.2021
Čtvrtek
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
14.1.2021
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
14.1.2021
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
15.1.2021
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018
Mgr. František Málek
Ostrava Info
15.1.2021
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jan Ureš
Praha 8 - Karlín Info
15.1.2021
Pátek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
19.1.2021
Úterý
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
novinka
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
19.1.2021
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
19.1.2021
Úterý
Veřejné zakázky malého rozsahu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
21.1.2021
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2021
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
21.1.2021
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
22.1.2021
Pátek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
22.1.2021
Pátek
Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0553-VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
26.1.2021
Úterý
Techniky sdílení a supervize
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
26.1.2021
Úterý
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0356-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
27.1.2021
Středa
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
28.1.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
28.1.2021
Čtvrtek
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
28.1.2021
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
29.1.2021
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
29.1.2021
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Brno Info
2.2.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
4.2.2021
Čtvrtek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Olomouc Info
5.2.2021
Pátek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Ostrava Info
11.2.2021
Čtvrtek
Podpora osoby sociálně a duševně slabé
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0604-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
11.2.2021
Čtvrtek
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
11.2.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Olomouc Info
12.2.2021
Pátek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
18.2.2021
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
11.3.2021
Čtvrtek
Podpora osoby sociálně a duševně slabé
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0604-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
13.4.2021
Úterý
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).