registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
29.9.2021
Středa
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Akreditováno i u MV. Kurz přesunut z 30. - 31. 3. 2021
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
30.9.2021
Čtvrtek
ZRUŠENO
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Plzeň Info
30.9.2021
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Praha 1 Info
30.9.2021
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Plzeň Info
30.9.2021
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
NOVINKA - Přesun z 8.9. 2021
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
Brno Info
30.9.2021
Čtvrtek
ZRUŠENO
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
HLEDÁME NÁHRADNÍ TERMÍN
Mgr. Veronika Doležalová
Brno Info
1.10.2021
Pátek
Zpětná vazba v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0396-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
1.10.2021
Pátek
Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711
Kurz přesunut z 27. 5. 2021
Mgr. Milena Mikulková
Praha 1 Info
1.10.2021
Pátek
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
1.10.2021
Pátek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
NOVINKA
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
1.10.2021
Pátek
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Brno Info
1.10.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
5.10.2021
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kurz přesunut ze 17. 6. 2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
5.10.2021
Úterý
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
Novinka
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
5.10.2021
Úterý
Poruchy chování
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0599-SP/PC/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Karlovy Vary Info
5.10.2021
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Brno Info
5.10.2021
Úterý
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
Akreditace také u MV.
Mgr. Věra Máchová
Praha 1 Info
5.10.2021
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Olomouc Info
7.10.2021
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Hana Talli Hlubučková
Praha 1 Info
7.10.2021
Čtvrtek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Kurz přesunut z 3.6.2021
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
7.10.2021
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kurz přesunut z termínu 4.3.2021
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Brno Info
7.10.2021
Čtvrtek
Existenciální Self Management
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0072-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Rostislav Honus
Brno Info
7.10.2021
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Plzeň Info
7.10.2021
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Ostrava Info
7.10.2021
Čtvrtek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Olomouc Info
8.10.2021
Pátek
Skončení pracovního poměru úředníka
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
8.10.2021
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kurz přesunut z termínu 5.3.2021
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
8.10.2021
Pátek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Olomouc Info
8.10.2021
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 1 Info
8.10.2021
Pátek
Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0136-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
12.10.2021
Úterý
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
12.10.2021
Úterý
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
Kurz přesunut ze 6. 5. 2021.
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 1 Info
12.10.2021
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
12.10.2021
Úterý
OBSAZENO
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
12.10.2021
Úterý
Ochrana osobních údajů a právo na informace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017
Mgr. Lukáš Rothanzl
Olomouc Info
12.10.2021
Úterý
Aplikace Czech POINT
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Brno Info
12.10.2021
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019
On-line seminář
Ing. Michal Svoboda, PhD.
on-line (MS Teams) Info
12.10.2021
Úterý
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
On-line seminář
Ing. Tomáš Matejov
on-line (MS Teams) Info
14.10.2021
Čtvrtek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Olomouc Info
14.10.2021
Čtvrtek
Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/O6OO-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
14.10.2021
Čtvrtek
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
14.10.2021
Čtvrtek
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
14.10.2021
Čtvrtek
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Peter Oroszy
Ostrava Info
14.10.2021
Čtvrtek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
15.10.2021
Pátek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Kurz přesunut z 26. 5. 2021.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
15.10.2021
Pátek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Ostrava Info
15.10.2021
Pátek
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
15.10.2021
Pátek
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
15.10.2021
Pátek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
15.10.2021
Pátek
OBSAZENO
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Další termín kurzu je vypsán na 10.12.2021
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
15.10.2021
Pátek
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
k novele stavebního zákona
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
18.10.2021
Pondělí
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Kurz přesunut z termínu 19.2.2021 a 24.9.2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Brno Info
18.10.2021
Pondělí
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
19.10.2021
Úterý
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Kurz přesunut z 25. 2. 2021. Kurz je akreditován i u MV ČR.
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
19.10.2021
Úterý
Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-214/2020 AK/VE-144/2020
Mgr. Petra Juřátková
Olomouc Info
19.10.2021
Úterý
Veřejná podpora v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
NÁHRADNÍ TERMÍN za 25.5.2021
JUDr. Michael Kincl
Brno Info
19.10.2021
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
19.10.2021
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-495/2021 AK/VE-289/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 1 Info
19.10.2021
Úterý
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0314-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
19.10.2021
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
Ostrava Info
19.10.2021
Úterý
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
On-line seminář
Ing. Jindřich Pater
on-line (MS Teams) Info
20.10.2021
Středa
OBSAZENO
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
Kurz přesunut ze 3. 6. 2021
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
21.10.2021
Čtvrtek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Kurz přesunut z 19.3. 2021
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
21.10.2021
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Praha 1 Info
21.10.2021
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
21.10.2021
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Brno Info
21.10.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
21.10.2021
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
NOVINKA
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
21.10.2021
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Olomouc Info
21.10.2021
Čtvrtek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
22.10.2021
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kurz přesunut ze 7. 9. 2021
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
22.10.2021
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
NOVINKA
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
22.10.2021
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
22.10.2021
Pátek
Přestupkové řízení pohledem judikatury
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-12/2021 AK/VE-9/2021
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
22.10.2021
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
22.10.2021
Pátek
Nový zákon o odpadech - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021
Webinář
Ing. Barbora Tomčalová
on-line (MS Teams) Info
26.10.2021
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
Kurz přesunut z 29. 1. 2021
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
26.10.2021
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebního úřadu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
26.10.2021
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
NOVINKA
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
26.10.2021
Úterý
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
26.10.2021
Úterý
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Olomouc Info
27.10.2021
Středa
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
27.10.2021
Středa
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
29.10.2021
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
2.11.2021
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Plzeň Info
2.11.2021
Úterý
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
2.11.2021
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Olomouc Info
2.11.2021
Úterý
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
2.11.2021
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
4.11.2021
Čtvrtek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
4.11.2021
Čtvrtek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Nový termín realizace (původní termín 9. 9. 2021)
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Olomouc Info
4.11.2021
Čtvrtek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
4.11.2021
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN za 13.5.2021
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
4.11.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN za 10.6.2021
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
4.11.2021
Čtvrtek
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
4.11.2021
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
5.11.2021
Pátek
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
5.11.2021
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
5.11.2021
Pátek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Olomouc Info
5.11.2021
Pátek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Mgr. František Málek
Brno Info
5.11.2021
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
5.11.2021
Pátek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Praha 8 - Karlín Info
5.11.2021
Pátek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
Webinář
Mgr. Petra Juřátková
on-line (MS Teams) Info
9.11.2021
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Kurz přesunut na 9.11. 2021
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
9.11.2021
Úterý
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Nový termín realizace (původní termín 26. 8. 2021, respektive 8. 10. 2021)
Ing. Barbora Tomčalová
Ostrava Info
9.11.2021
Úterý
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
9.11.2021
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
9.11.2021
Úterý
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 1 Info
9.11.2021
Úterý
Ochrana osobních údajů a právo na informace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017
Mgr. Lukáš Rothanzl
Ostrava Info
9.11.2021
Úterý
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
9.11.2021
Úterý
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller
on-line (MS Teams) Info
11.11.2021
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Praha 1 Info
11.11.2021
Čtvrtek
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Včetně novinek v péči o venkovské stavby
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
11.11.2021
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
NÁHRADNÍ TERMÍN za 6.-7.5.2021
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
11.11.2021
Čtvrtek
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-142/2006
JUDr. Miroslav Kubánek
Karlovy Vary Info
11.11.2021
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019
Mgr. Vanda Foldová
Olomouc Info
11.11.2021
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
11.11.2021
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
11.11.2021
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
On-line seminář
Mgr. Jiří Jarema
on-line (MS Teams) Info
12.11.2021
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
Seminář je vhodný i jako příprava pro zkoušku odborné způsobilosti v této oblasti.
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
12.11.2021
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
12.11.2021
Pátek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
12.11.2021
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
12.11.2021
Pátek
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0793-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
16.11.2021
Úterý
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0510-SP/PC/VP
Kurz přesunut z 14.9. 2021
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
16.11.2021
Úterý
Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/O6OO-SP/PC/PP/VP
Nový termín realizace (původní termín 1. 10. 2021)
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
16.11.2021
Úterý
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
On-line seminář
Ing. Michal Svoboda, PhD.
on-line (MS Teams) Info
18.11.2021
Čtvrtek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
18.11.2021
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
18.11.2021
Čtvrtek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Praha 1 Info
18.11.2021
Čtvrtek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
18.11.2021
Čtvrtek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
19.11.2021
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Kurz přesunut ze 4. 6. 2021.
Ing. Miroslav Veselý
Praha 8 - Karlín Info
19.11.2021
Pátek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
19.11.2021
Pátek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
19.11.2021
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
19.11.2021
Pátek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
19.11.2021
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Brno Info
19.11.2021
Pátek
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
On-line seminář
Mgr. Petra Juřátková
on-line (MS Teams) Info
22.11.2021
Pondělí
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
23.11.2021
Úterý
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
23.11.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
23.11.2021
Úterý
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
NOVINKA - kurz přeunut z 5.10. 2021
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
23.11.2021
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Ostrava Info
23.11.2021
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
23.11.2021
Úterý
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
NOVINKA
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Praha 8 - Karlín Info
25.11.2021
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
25.11.2021
Čtvrtek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
25.11.2021
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Olomouc Info
25.11.2021
Čtvrtek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
25.11.2021
Čtvrtek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
25.11.2021
Čtvrtek
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0508-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
25.11.2021
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Praha 1 Info
26.11.2021
Pátek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Praha 8 - Karlín Info
26.11.2021
Pátek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
26.11.2021
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
26.11.2021
Pátek
Poruchy chování
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0599-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
26.11.2021
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Veronika Sedláčková
Praha 1 Info
26.11.2021
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
30.11.2021
Úterý
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
30.11.2021
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Olomouc Info
30.11.2021
Úterý
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
30.11.2021
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0602-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
30.11.2021
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
30.11.2021
Úterý
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou „3E“
Neakreditováno
NOVINKA, připravujeme akreditaci u MV
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Brno Info
30.11.2021
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
2.12.2021
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
2.12.2021
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Plzeň Info
2.12.2021
Čtvrtek
Základní principy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0798-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
2.12.2021
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Praha 8 - Karlín Info
2.12.2021
Čtvrtek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Olomouc Info
2.12.2021
Čtvrtek
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Brno Info
2.12.2021
Čtvrtek
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
3.12.2021
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
3.12.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Karlovy Vary Info
3.12.2021
Pátek
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0508-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
3.12.2021
Pátek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Ostrava Info
3.12.2021
Pátek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
3.12.2021
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Brno Info
3.12.2021
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Plzeň Info
3.12.2021
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
Mgr. Veronika Sedláčková
Olomouc Info
7.12.2021
Úterý
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2021
Úterý
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Kurz přesunut z termínu 30.4. 2021
Mgr. Marcela Kilarská
Brno Info
7.12.2021
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2021
Úterý
Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-214/2020 AK/VE-144/2020
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
7.12.2021
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
7.12.2021
Úterý
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0508-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
8.12.2021
Středa
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014
Mgr. Věra Babšická
Praha 8 - Karlín Info
9.12.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
9.12.2021
Čtvrtek
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0602-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
9.12.2021
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Brno Info
9.12.2021
Čtvrtek
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
9.12.2021
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Praha 1 Info
9.12.2021
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
9.12.2021
Čtvrtek
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
On-line seminář
JUDr. Luboš Průša
on-line (MS Teams) Info
10.12.2021
Pátek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Ing. Ivana Kotrčová
Brno Info
10.12.2021
Pátek
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Brno Info
10.12.2021
Pátek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Z důvodu velké poptávky vypisujeme nový termín
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
10.12.2021
Pátek
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
10.12.2021
Pátek
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Ostrava Info
14.12.2021
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
14.12.2021
Úterý
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Brno Info
14.12.2021
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Praha 8 - Karlín Info
14.12.2021
Úterý
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Praha 8 - Karlín Info
14.12.2021
Úterý
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
14.12.2021
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-495/2021 AK/VE-289/2021
NOVINKA
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
16.12.2021
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Kurz přesunut z 2.7.2021
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
16.12.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
16.12.2021
Čtvrtek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
Tomáš Pavlíček, DiS.
Brno Info
16.12.2021
Čtvrtek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
16.12.2021
Čtvrtek
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Olomouc Info
17.12.2021
Pátek
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0656-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
17.12.2021
Pátek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kurz přesunut z 28. 8. 2021
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2021
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
Seminář je vhodný i jako příprava pro zkoušku odborné způsobilosti v této oblasti.
JUDr. Eva Kuzmová
Olomouc Info
17.12.2021
Pátek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
NOVINKA
Ing. Dominika Čermáková
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2021
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Zdeňka Stránská
Brno Info
17.12.2021
Pátek
Náhradní rodinná péče a identita dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0606-SP/PC/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
21.12.2021
Úterý
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Webinář
Ing. Michal Svoboda, PhD.
on-line (MS Teams) Info
13.1.2022
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
14.1.2022
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2022
Pátek
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
25.1.2022
Úterý
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2021 AK/VE-81/2021
NOVINKA. Kurz přesunut z 12. 5. 2021
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
3.2.2022
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
15.3.2022
Úterý
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
17.3.2022
Čtvrtek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
18.3.2022
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kurz přesunut z 22.10 2021.
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
24.3.2022
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Praha 8 - Karlín Info
22.4.2022
Pátek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).