registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
20.5.2021
Čtvrtek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Kurz přesunut z 25. 2. 2021. Kurz je akreditován i u MV ČR.
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
20.5.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
on-line (MS Teams) Info
21.5.2021
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Plzeň Info
21.5.2021
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
21.5.2021
Pátek
PŘESUNUTO
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Kurz bude přesunut na 23.9. 2021
Mgr. Kateřina Maděrová
Brno Info
21.5.2021
Pátek
ZRUŠENO
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
21.5.2021
Pátek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
21.5.2021
Pátek
Etiketa pro úředníky
Neakreditováno
On-line seminář
PhDr. Michaela Černá
on-line (MS Teams) Info
21.5.2021
Pátek
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
25.5.2021
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
25.5.2021
Úterý
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
25.5.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Veřejná podpora v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
PŘESUNUTO NA NÁHRADNÍ TERMÍN 19.10.2021
JUDr. Michael Kincl
Brno Info
25.5.2021
Úterý
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
On-line seminář
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
on-line (MS Teams) Info
25.5.2021
Úterý
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-236/2021 AK/VE-137/2021
Webinář
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
on-line (MS Teams) Info
26.5.2021
Středa
ZRUŠENO
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Kurz proběhne v náhradním termínu.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
27.5.2021
Čtvrtek
OBSAZENO
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
27.5.2021
Čtvrtek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Olomouc Info
27.5.2021
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
On-line (MS Teams) Info
27.5.2021
Čtvrtek
Housing first
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0129-SP/PC/VP
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Brno Info
27.5.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
Webinář
JUDr. Luboš Průša
on-line (MS Teams) Info
28.5.2021
Pátek
PŘESUNUTO
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
Hledáme náhradní termín
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
28.5.2021
Pátek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
On-line seminář
Hana Talli Hlubučková
on-line (MS Teams) Info
1.6.2021
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Olomouc Info
3.6.2021
Čtvrtek
OBSAZENO
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
3.6.2021
Čtvrtek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
náhradní termín za 19.3.
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
3.6.2021
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
3.6.2021
Čtvrtek
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
3.6.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
3.6.2021
Čtvrtek
Veřejná podpora v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
On-line seminář
JUDr. Michael Kincl
on-line (MS Teams) Info
4.6.2021
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
4.6.2021
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
4.6.2021
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Kurz původně přesunut ze 16. 12. 2020.
Ing. Miroslav Veselý
Praha 8 - Karlín Info
4.6.2021
Pátek
OBSAZENO
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
Kurz přesunut z termínu 2.2.2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
4.6.2021
Pátek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Kurz přesunut z termínu 4.2.2021
Lenka Šimková
Brno Info
4.6.2021
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
4.6.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Plzeň Info
7.6.2021
Pondělí
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
novinka
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
8.6.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
8.6.2021
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
8.6.2021
Úterý
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
Náhradní termín za 16.3.
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
8.6.2021
Úterý
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
9.6.2021
Středa
PŘESUNUTO
Techniky sdílení a supervize
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Kurz přesunut z 26. - 27. 1. 2021
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
10.6.2021
Čtvrtek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kurz přesunut z termínu 13.4.2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Olomouc Info
10.6.2021
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
Přesunuto z termínu 15.4.2021
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
10.6.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
10.6.2021
Čtvrtek
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
11.6.2021
Pátek
OBSAZENO
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Kurz přesunut z termínu 2.3.2021
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
11.6.2021
Pátek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
náhradní termín za 1.4.
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
11.6.2021
Pátek
Aplikace Czech POINT
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Plzeň Info
11.6.2021
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Veronika Sedláčková
Plzeň Info
11.6.2021
Pátek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kurz přesunut z termínu 27. 4. 2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Ostrava Info
15.6.2021
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Karlovy Vary Info
15.6.2021
Úterý
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
náhradní termín za 9.3.
Ing. Petra Huislová
Praha 8 - Karlín Info
15.6.2021
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - transfery
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Olomouc Info
15.6.2021
Úterý
Asistent pedagoga a jeho role v systému školství
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
náhradní termín za 17.2.
Mgr. Eliška Stěhulová
Praha 8 - Karlín Info
15.6.2021
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
15.6.2021
Úterý
Exekuce v daňovém řízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2020 AK/VE-295/2020
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
17.6.2021
Čtvrtek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
17.6.2021
Čtvrtek
Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0553-VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
17.6.2021
Čtvrtek
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
17.6.2021
Čtvrtek
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
17.6.2021
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Olomouc Info
17.6.2021
Čtvrtek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
18.6.2021
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Kurz přesunut z termínu 29.1.2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
18.6.2021
Pátek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Ing. Petra Huislová
Plzeň Info
18.6.2021
Pátek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
18.6.2021
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
18.6.2021
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
18.6.2021
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
21.6.2021
Pondělí
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
Kurz přesunut z 29. 1. 2021
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
22.6.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
Kurz přesunut ze 2. 2. 2021
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc Info
22.6.2021
Úterý
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0603-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
22.6.2021
Úterý
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
22.6.2021
Úterý
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Brno Info
24.6.2021
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
24.6.2021
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Kurz přesunut z termínu 4.3.2021
Mgr. Veronika Doležalová
Brno Info
24.6.2021
Čtvrtek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
24.6.2021
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Ostrava Info
24.6.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
24.6.2021
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Plzeň Info
25.6.2021
Pátek
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
25.6.2021
Pátek
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
25.6.2021
Pátek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
Kurz přesunut z termínu 4.5.2021
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
25.6.2021
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Karlovy Vary Info
25.6.2021
Pátek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Praha 8 - Karlín Info
29.6.2021
Úterý
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Kurz přesunut z termínu 11.2.2021
Ing. Barbora Tomčalová
Brno Info
29.6.2021
Úterý
Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
29.6.2021
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Olomouc Info
29.6.2021
Úterý
Přestupkové řízení pohledem judikatury
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-12/2021 AK/VE-9/2021
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
29.6.2021
Úterý
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
29.6.2021
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
30.6.2021
Středa
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
náhradní termín za 8.4.
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
1.7.2021
Čtvrtek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
Kurz přesunut z 8. 1. 2021
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
1.7.2021
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kurz přesunut z 6.5. 2021
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
1.7.2021
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
1.7.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Ostrava Info
1.7.2021
Čtvrtek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Plzeň Info
2.7.2021
Pátek
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
Kurz přesunut z 23.4.2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
2.7.2021
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Kurz přesunut z 11.3. Proběhne ON-LINE.
Mgr. Věra Máchová
On-line (MS Teams) Info
2.7.2021
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
2.7.2021
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Olomouc Info
20.8.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Karlovy Vary Info
20.8.2021
Pátek
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
20.8.2021
Pátek
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
20.8.2021
Pátek
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Neakreditováno
NOVINKA - připravujeme akreditaci MV
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
23.8.2021
Pondělí
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
NOVNKA, náhradní termín za 17.5.
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
24.8.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kurz přesunut z 27.4.2021
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
24.8.2021
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
24.8.2021
Úterý
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
Kurz přesunut z termínu 26.3.2021
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
24.8.2021
Úterý
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
26.8.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kurz přesunut z termínu 5.2.2021
Mgr. František Málek
Brno Info
26.8.2021
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Karlovy Vary Info
26.8.2021
Čtvrtek
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2021 AK/VE-81/2021
NOVINKA, náhradní termín za 12.5.
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
27.8.2021
Pátek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
27.8.2021
Pátek
Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
27.8.2021
Pátek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
27.8.2021
Pátek
Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0554-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
30.8.2021
Pondělí
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
Náhrada za 15. 3. 2021.
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
31.8.2021
Úterý
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Kurz bude přesunut z 25.6. 2021
Zdeňka Stránská
Brno Info
31.8.2021
Úterý
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Plzeň Info
31.8.2021
Úterý
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Brno Info
2.9.2021
Čtvrtek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Kurz přesunut z 19. 2. 2021.
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
2.9.2021
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
2.9.2021
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
3.9.2021
Pátek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
náhradní termín za 13.5.
JUDr. Luboš Průša
On-line (MS Teams) Info
7.9.2021
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
9.9.2021
Čtvrtek
Techniky sdílení a supervize
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Novinka
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
9.9.2021
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Kurz přesunut z 27. 1. 2021
Lenka Šimková
Praha 8 - Karlín Info
9.9.2021
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN za 7.5.2021
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
10.9.2021
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
JUDr. Michael Kincl
Plzeň Info
13.9.2021
Pondělí
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
14.9.2021
Úterý
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Nový termín realizace (původní termín byl 4. 5. 2021)
Mgr. Veronika Doležalová
Olomouc Info
14.9.2021
Úterý
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
15.9.2021
Středa
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Kurz přesunut z 13. 1. 2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
16.9.2021
Čtvrtek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Kurz přesunut z 28. 4. 2021
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
16.9.2021
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
16.9.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
On-line seminář; seminář přesunut na 16. 9. 2021
MUDr. Tereza Formánková
on-line (MS Teams) Info
17.9.2021
Pátek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
17.9.2021
Pátek
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kurz přesunut z termínu 1.4.2021
Mgr. Markéta Klečková
Lenka Šimková
Brno Info
17.9.2021
Pátek
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
20.9.2021
Pondělí
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0597-SP/PC
Náhrada za 19. 4. 2021.
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
21.9.2021
Úterý
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
21.9.2021
Úterý
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Kurz přesunut z 5.2. 2021
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
22.9.2021
Středa
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
náhradní termín za 4.6.
Ing. Petra Huislová
Ing. Dominika Čermáková
Praha 8 - Karlín Info
23.9.2021
Čtvrtek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Kurz přesunut z termínu 9.4.2021
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
23.9.2021
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
23.9.2021
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
náhradní termín za 7.5.
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
23.9.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
24.9.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Kurz přesunut z termínu 19.2.2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Brno Info
24.9.2021
Pátek
Správní řád ve vazbě na stavební zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019
JUDr. Eva Kuzmová
On-line (MS Teams) Info
29.9.2021
Středa
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Akreditováno i u MV. Kurz přesunut z 30. - 31. 3. 2021
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
30.9.2021
Čtvrtek
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Plzeň Info
30.9.2021
Čtvrtek
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Kurz přesunut z termínu 16.3.2021
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
30.9.2021
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
30.9.2021
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Plzeň Info
1.10.2021
Pátek
Zpětná vazba v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0396-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
1.10.2021
Pátek
Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711
Kurz přesunut z 27. 5. 2021
Mgr. Milena Mikulková
Praha 8 - Karlín Info
1.10.2021
Pátek
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
1.10.2021
Pátek
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Kurz přesunut z termínu 30.4. 2021
Mgr. Marcela Kilarská
Brno Info
7.10.2021
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kurz přesunut z termínu 4.3.2021
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Brno Info
7.10.2021
Čtvrtek
Existenciální Self Management
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0072-SP/PC/PP/VP
Mgr. Rostislav Honus
Brno Info
8.10.2021
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kurz přesunut z termínu 5.3.2021
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
12.10.2021
Úterý
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
12.10.2021
Úterý
PŘESUNUTO
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
náhradní termín za 6.5.
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 8 - Karlín Info
14.10.2021
Čtvrtek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Olomouc Info
14.10.2021
Čtvrtek
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0206-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
15.10.2021
Pátek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Ostrava Info
21.10.2021
Čtvrtek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Kurz přesunut z 19.3. 2021
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
21.10.2021
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
21.10.2021
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
4.11.2021
Čtvrtek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
11.11.2021
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
NÁHRADNÍ TERMÍN za 6.-7.5.2021
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
12.11.2021
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
Seminář je vhodný i jako příprava pro zkoušku odborné způsobilosti v této oblasti.
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
2.12.2021
Čtvrtek
Základní principy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0798-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2021
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
Seminář je vhodný i jako příprava pro zkoušku odborné způsobilosti v této oblasti.
JUDr. Eva Kuzmová
Olomouc Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).