registrovat se  


 • Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
  PhDr. Dana Vrabcová
  21.8.2018 Úterý
  Brno
 • Kronikářská praxe II.
  Mgr. Tomáš Hromádka
  22.8.2018 Středa
 • Kronikářská praxe II.
  Mgr. Tomáš Hromádka
  23.8.2018 Čtvrtek
  Zlín
 • Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
  Bc. Alena Reitmayerová
  23.8.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
  JUDr. Miroslav Kubánek
  24.8.2018 Pátek
  Praha
 • Kronikářská praxe I.
  Mgr. Tomáš Hromádka
  24.8.2018 Pátek
  Brno
 • Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
  JUDr. Věra Novotná
  28.8.2018 Úterý
  Brno
 • Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)
  PhDr. Dana Vrabcová
  28.8.2018 Úterý
  Plzeň
 • Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
  JUDr. Miroslav Kubánek
  29.8.2018 Středa
  Olomouc
 • Vedení matrik
  Zdeňka Stránská
  30.8.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Konec prázdnin na kurzu v PLZNI

Více info...

Olomouc - Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce

Více info...

Střední Čechy - Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce

Více info...

SPRNOVÉ KURZY V BRNĚ

Více info...

Brno -Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

Více info...

Datum

Čtvrtek 16. srpna 2018

Svátek má Jáchym
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).