registrovat se  


 • Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD
  JUDr. Věra Novotná
  3.1.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
  Mgr. František Málek
  4.1.2019 Pátek
  Plzeň
 • Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
  Mgr. Radka Pešlová
  8.1.2019 Úterý
  Praha
 • Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
  Mgr. Klára Moravcová
  8.1.2019 Úterý
  Plzeň
 • Školský zákon se zaměřením na rozhodování ředitelů škol a školských zařízení
  JUDr. Filip Rigel, Ph.D.
  10.1.2019 Čtvrtek
  Praha
 • Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte
  Lenka Šimková
  10.1.2019 Čtvrtek
  Olomouc
 • Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
  MUDr. Tereza Formánková
  10.1.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
  PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
  10.1.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Podpora efektivního rodičovství
  Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
  11.1.2019 Pátek
  Praha
 • Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
  Mgr. Věra Máchová
  11.1.2019 Pátek
  Brno
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Ostrava: Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení

Více info...

GDPR versus Zákon o svobodném přístupu k informacím

Více info...

Brno - kurzy v roce 2019

Více info...

Brno - Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby

Více info...

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy

Více info...

Datum

Středa 19. prosince 2018

Svátek má Ester
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).