registrovat se  


 • Strategické plánování pro ÚSC
  PhDr. Alena Bauerová, PhD.
  18.5.2022 Středa
  Praha 8 - Karlín
 • Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  19.5.2022 Čtvrtek
  Brno
 • Správní řád - aktuality a praxe
  JUDr. Luboš Průša
  19.5.2022 Čtvrtek
  Brno
 • Řešení konfliktních situací
  Mgr. Věra Máchová
  19.5.2022 Čtvrtek
  Plzeň
 • Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
  Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  19.5.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Vodovody a kanalizace
  Ing. Miloslava Melounová
  19.5.2022 Čtvrtek
  Plzeň
 • Selfmanagement
  Mgr. Jana Rambousková
  20.5.2022 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Krizová intervence u dětí a mladistvých
  MUDr. Alexandra Havlicová
  20.5.2022 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Spisová služba ve veřejné správě
  Mgr. Jan Schwaller
  20.5.2022 Pátek
  Brno
 • Místní poplatky obcí - aktuálně
  Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  20.5.2022 Pátek
  Plzeň
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
 

JIŽ 31 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Středočeská pobočka se svou aktuální nabídkou kurzů

Více info...

Dubnová nabídka kurzů v brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s.

Více info...

Pozvánka na nejbližší prezenční kurzy olomoucké pobočky

Více info...

Nabídka prezenčních kurzů v Plzni a v Karlových Varech

Více info...

Středočeská pobočka zve na dubnové kurzy

Více info...

Prezenční kurzy v Plzni a v Karlových Varech

Více info...

Datum

Středa 18. května 2022

Svátek má Nataša
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).