registrovat se  


 • Vodovody a kanalizace
  Ing. Miloslava Melounová
  4.10.2022 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
  JUDr. Věra Novotná
  4.10.2022 Úterý
  Brno
 • Sebepoškozování, sebevraždy
  PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
  4.10.2022 Úterý
  Brno
 • Krizové situace v rodině očima dítěte
  Bc. Alena Košťáková
  4.10.2022 Úterý
  Plzeň
 • Nový zákon o odpadech
  Ing. Barbora Tomčalová
  6.10.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Ochrana zemědělské půdy
  Ing. Eva Procházková
  6.10.2022 Čtvrtek
  Brno
 • Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  6.10.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
  JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
  7.10.2022 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Řešení konfliktních situací
  Mgr. Věra Máchová
  7.10.2022 Pátek
  Brno
 • Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
  JUDr. Věra Novotná
  7.10.2022 Pátek
  Plzeň
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 31 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného sektoru. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Součástí společnosti jsou pobočky v PRAZE, BRNĚ, PLZNI, OLOMOUCI. V rámci BENCHMARKINGOVÉ INICIATIVY spolupracujeme s více než 80 obcemi s rozšířenou působností.

Přečtěte si NÁZORY NA NAŠE SLUŽBY A REFERENCE od našich klientů - účastníků kurzů a zadavatelů rozsáhlejších zakázek: MPSV ČR, SMO ČR, Úřad Práce ČR, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Statutární Město Olomouc, Statutární Město Ostrava, Statutární město Pardubice, Město Černošice, Město Dačice, Město Cheb, Město Konice, Město Nové Město na Moravě, Město Nové Město nad Metují, Město Nový Bydžov, MČ Praha 13, Město Průhonice, Město Říčany, Město Sokolov, Město Uherský Brod, Město Vodňany, Město Vsetín, Město Žďár nad Sázavou, Arcidiecézní charita Olomouc, Centrum sociálních služeb Praha, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, Vězeňská služba. 


Naše společnost Vám za výhodných cenových podmínek nabízí plně vybavené školicí prostory a organizační zajištění akcí v Praze a Brně. 

Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Novinky v Brně

Více info...

Říjnové novinky

Více info...

Pozvánka na zářijové kurzy

Více info...

Pozvánka na kurzy do Plzně a do Karlových Varů

Více info...

Pozvánka na zářijové kurzy olomoucké pobočky

Více info...

Novinky v akreditacích

Více info...

Datum

Pondělí 03. října 2022

Svátek má Bohumil

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).