registrovat se  


 • České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - majetek
  Ing. Pavla Dvořáková
  4.6.2020 Čtvrtek
  Brno
 • Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
  MUDr. Tereza Formánková
  4.6.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
  Mgr. Jan Schwaller
  4.6.2020 Čtvrtek
  Olomouc
 • Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
  JUDr. Miroslav Kubánek
  5.6.2020 Pátek
  Brno
 • Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  5.6.2020 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
  Mgr. Jan Schwaller
  5.6.2020 Pátek
  Ostrava
 • Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  8.6.2020 Pondělí
  Brno
 • Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
  PhDr. Helena Kalábová, PhD.
  8.6.2020 Pondělí
  Praha 8 - Karlín
 • Jak motivovat klienta ke změně
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  9.6.2020 Úterý
  Ostrava
 • Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
  Mgr. Jitka Měřínská
  9.6.2020 Úterý
  Brno
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Opětovné zahájení činnosti od 25. 5. 2020


Vzdělávací aktivity budeme realizovat při dodržování přísných hygienických opatření a v omezeném počtu účastníků. Bližší informace o jejich zajištění naleznete v sekci Novinky a zároveň v pozvánce konkrétního semináře.

Těšíme se na Vaší účast na otevřených kurzech na všech pobočkách.  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Připravované programy zaměřené na zákoník práce

Více info...

Opětovné zahájení vzdělávacích aktivit 25. 5. 2020

Více info...

14.4.2020: DALŠÍ PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Více info...

23.3.2020: PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Více info...

16.3.2020: NOUZOVÝ STAV

Více info...

KARLOVY VARY - Střet zájmů

Více info...

Datum

Čtvrtek 04. června 2020

Svátek má Dalibor
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).