registrovat se  


 • Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
  JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
  21.10.2021 Čtvrtek
  Brno
 • Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
  Mgr. Jan Schwaller
  21.10.2021 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
  Ing. Vladimír Sitta, MBA
  21.10.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  21.10.2021 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Obec a dlužník v insolvenci
  Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  22.10.2021 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
  MUDr. Alexandra Havlicová
  22.10.2021 Pátek
  Brno
 • Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
  MUDr. Tereza Formánková
  22.10.2021 Pátek
  Plzeň
 • Přestupkové řízení pohledem judikatury
  JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
  22.10.2021 Pátek
  Brno
 • Nový zákon o odpadech - webinář
  Ing. Barbora Tomčalová
  22.10.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
  PhDr. Dana Vrabcová
  26.10.2021 Úterý
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
SLEVOVÁ AKCE 3+  2+  1+
Při úhradě vložného Vám bude automaticky vrácena částka 15% (konání kurzu 3 měsíce a více od platby), 10% (2 měsíce), 5% (1 měsíc). Podrobnosti ZDE.

Na základě usnesení vlády č. 853 je vydáno mimořádné opatření MZDR ČR, stanovující podmínky pro konání prezenčních vzdělávácích akcí. Účastníky žádáme o dodržování aktuálně platných nařízení, které naleznete v Novinkách.

Zároveň nabízeme vzdělávání ve formě on-line kurzů. Sledujte naši webovou stránku.

JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

SLEVOVÁ AKCE 3+ 2+ 1+

Více info...

Brno -novinky

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 30.9.2021

Více info...

Plán ON-LINE kurzů září - prosinec 2021

Více info...

Novinky v akreditacích MV ČR

Více info...

Novinky v akreditacích MPSV ČR

Více info...

Datum

Čtvrtek 21. října 2021

Svátek má Brigita
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).