registrovat se  


 • Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
  JUDr. Věra Novotná
  22.10.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
  Mgr. František Málek
  22.10.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  23.10.2020 Pátek
  Plzeň
 • Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
  PhDr. Dana Vrabcová
  27.10.2020 Úterý
  Karlovy Vary
 • Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
  JUDr. Věra Novotná
  27.10.2020 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
  PhDr. Dana Vrabcová
  3.11.2020 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Potřeby dítěte a jejich naplnění
  PhDr. Kateřina Fořtová
  3.11.2020 Úterý
  Plzeň
 • Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
  Mgr. Jitka Měřínská
  3.11.2020 Úterý
  Olomouc
 • Živnostenský zákon
  Mgr. Věra Babšická
  3.11.2020 Úterý
  Cheb
 • Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
  Mgr. Jan Schwaller
  5.11.2020 Čtvrtek
  Brno
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Aktualita ze dne 12. 10. 2020:

Na základě přijatých krizových opatření – Usnesení vlády ČR č. 1021/2020 jsou vzdělávací akce zakázány, v období 12. 10. - 3. 11. 2020.

Týká se tedy i našich kurzů. Naplánované kurzy však nerušíme, budou realizovány v náhradním termínu. Přihlášení účastníci budou vyrozuměni; zároveň prosíme, sledujte naši webovou stránku. Děkujeme za pochopení.

Věříme, že vládní opatření ochrání zdraví nás všech a v co nejbližší době Vás budeme opět moci přivítat na našich otevřených i zakázkových kurzech.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

KARLOVY VARY_Zákon o obcích

Více info...

KARLOVY VARY_Cochemská praxe

Více info...

On-line seminář: Účetní závěrka aktuálně

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 12.10.-3.11.2020

Více info...

Brno - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností

Více info...

On-line seminář: Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář

Více info...

Datum

Středa 21. října 2020

Svátek má Brigita
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).