registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
8.6.2023
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Plzeň Info
9.6.2023
Pátek
ZRUŠENO
Daňový řád v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-756/2013 AK/VE-462/2013
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
9.6.2023
Pátek
ZRUŠENO
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Karlovy Vary Info
15.6.2023
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
16.6.2023
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
22.6.2023
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Program doplněn o aktuální informace k novele zákona
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
22.6.2023
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1287-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
23.6.2023
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
23.6.2023
Pátek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Plzeň Info
27.6.2023
Úterý
Syndrom vyhoření, psychohygiena, antistresové techniky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1050-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
29.6.2023
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Dvoudenní kurz, časová dotace 16 hodin. Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
22.8.2023
Úterý
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
Mgr. Tomáš Hromádka
On_line (MS Teams) Info
25.8.2023
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
31.8.2023
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Plzeň Info
1.9.2023
Pátek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
1.9.2023
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
5.9.2023
Úterý
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Včetně aktualit k novému stavebnímu zákonu
Mgr. Veronika Doležalová
Plzeň Info
7.9.2023
Čtvrtek
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0362-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
7.9.2023
Čtvrtek
Právní miminum pro úředníky - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-882/2021 AK/VE-515/2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
8.9.2023
Pátek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Karlovy Vary Info
12.9.2023
Úterý
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
15.9.2023
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
15.9.2023
Pátek
Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0438-SP/PC/VP
Novinka
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
19.9.2023
Úterý
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Plzeň Info
21.9.2023
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Plzeň Info
22.9.2023
Pátek
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0356-SP
Akreditováno i u MV ČR
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
26.9.2023
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0341-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Plzeň Info
3.10.2023
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
3.10.2023
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
Ing. Michal Svoboda, PhD.
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
5.10.2023
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On-line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0432-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
12.10.2023
Čtvrtek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Mgr. Vladimír Vácha
Plzeň Info
13.10.2023
Pátek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
Novinka
MUDr. Tereza Formánková
Mgr. Hana Vavřincová
Plzeň Info
13.10.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Novinka
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
19.10.2023
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
19.10.2023
Čtvrtek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
20.10.2023
Pátek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
20.10.2023
Pátek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
24.10.2023
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
3.11.2023
Pátek
Obec a voda
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2020 AK/VE-377/2020
Ing. Anita Petrů
Plzeň Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).