registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
29.2.2024
Čtvrtek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
Poslední 2 volná místa
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
29.2.2024
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Ing. Helena Duffková
Plzeň Info
5.3.2024
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
7.3.2024
Čtvrtek
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
8.3.2024
Pátek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
12.3.2024
Úterý
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
14.3.2024
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
PhDr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
15.3.2024
Pátek
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1291-SP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
21.3.2024
Čtvrtek
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0434-SP/PC/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
21.3.2024
Čtvrtek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
On_line (MS Teams) Info
22.3.2024
Pátek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Plzeň Info
22.3.2024
Pátek
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-221/2023 AK/VE-110/2023
Program doplněn o informace ke "konsolidačnímu balíčku" a jeho vlivu na rozpočty
Ing. Jaroslava Kypetová
On_line (MS Teams) Info
26.3.2024
Úterý
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
28.3.2024
Čtvrtek
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
4.4.2024
Čtvrtek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
5.4.2024
Pátek
Smlouvy a ceny ve výstavbě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-355/2017 AK/VE-195/2017
Reakreditace - nový aktualizovaný obsah
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
5.4.2024
Pátek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
9.4.2024
Úterý
Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0798-SP/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
11.4.2024
Čtvrtek
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
Program doplněn o informace k novele zákona
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Plzeň Info
12.4.2024
Pátek
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
NOVINKA
Ing. Eliška Vondráčková
Plzeň Info
12.4.2024
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
16.4.2024
Úterý
Psychohygiena a relaxační techniky
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0313-SP/PC/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Plzeň Info
18.4.2024
Čtvrtek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
18.4.2024
Čtvrtek
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Plzeň Info
19.4.2024
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Plzeň Info
23.4.2024
Úterý
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1093-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Karlovy Vary Info
23.4.2024
Úterý
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Akreditováno i u MV ČR
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
25.4.2024
Čtvrtek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0370-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
26.4.2024
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
30.4.2024
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0073-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
3.5.2024
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
7.5.2024
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
9.5.2024
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-830/2021 AK/VE-491/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
10.5.2024
Pátek
Správa hřbitova v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-781/2023 AK/VE-381/2023
NOVINKA
Kateřina Křečková
Plzeň Info
14.5.2024
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Karlovy Vary Info
14.5.2024
Úterý
Veřejné zakázky malého rozsahu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
16.5.2024
Čtvrtek
První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1128-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
Plzeň Info
17.5.2024
Pátek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Uplatnění vyhlášky s ohledem na NSZ a předpisů souvisejících
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
23.5.2024
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
24.5.2024
Pátek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Karlovy Vary Info
28.5.2024
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-5/2024 AK/VE-1/2024
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
30.5.2024
Čtvrtek
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
30.5.2024
Čtvrtek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1640-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).