registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
6.2.2023
Pondělí
PŘESUNUTO
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
Z důvodu nemoci lektora bude kurz realizován v náhradním termínu
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
9.2.2023
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
9.2.2023
Čtvrtek
Pohřebnictví - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-367/2021 AK/VE-197/2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
On_line (MS Teams) Info
10.2.2023
Pátek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2011 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
vč. aktuálních novinek, ON-LINE
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
21.2.2023
Úterý
Spisová služba ve veřejné správě - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-32/2022 AK/VE-18/2022
ON-LINE
Mgr. Jan Schwaller
On_line (MS Teams) Info
21.2.2023
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
24.2.2023
Pátek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
akreditováno i u MV, ON-LINE
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
2.3.2023
Čtvrtek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
NOVINKA, ON-LINE
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
2.3.2023
Čtvrtek
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Ludmila Mrkvicová
On_line (MS Teams) Info
3.3.2023
Pátek
Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-778/2022 AK/VE-384/2022
ON-LINE
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
3.3.2023
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Michaela Černá
On_line (MS Teams) Info
7.3.2023
Úterý
Czech POINT v praxi úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021
ON-LINE
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
7.3.2023
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info
9.3.2023
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021

On_line (MS Teams) Info
10.3.2023
Pátek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
16.3.2023
Čtvrtek
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0018-SP
ON-LINE
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
17.3.2023
Pátek
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
Kurz je realizován s omezeným počtem účastníků
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
21.3.2023
Úterý
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
ON LINE SEMINÁŘ
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
23.3.2023
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
23.3.2023
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Gabriela Šťastná
On_line (MS Teams) Info
28.3.2023
Úterý
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-236/2021 AK/VE-137/2021
ON-LINE
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
28.3.2023
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
30.3.2023
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1282-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
30.3.2023
Čtvrtek
Exekuce v daňovém řízení - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2021 AK/VE-155/2021
ON-LINE
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
4.4.2023
Úterý
Zákon o registru smluv - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-876/2021 AK/VE-514/2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
4.4.2023
Úterý
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
6.4.2023
Čtvrtek
Veřejné zakázky malého rozsahu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017
Webinář
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
6.4.2023
Čtvrtek
Zákon o sociálních službách - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-697/2022 AK/VE-346/2022
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Tereza Palánová
On_line (MS Teams) Info
11.4.2023
Úterý
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1412-SP
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
11.4.2023
Úterý
Czech POINT v praxi úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
13.4.2023
Čtvrtek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
18.4.2023
Úterý
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
21.4.2023
Pátek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
27.4.2023
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
28.4.2023
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
28.4.2023
Pátek
Zákon o registru smluv - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-876/2021 AK/VE-514/2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
16.5.2023
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - Douhodobý majetek a jeho odpisování - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-797/2021 AK/VE-479/2021
Ing. Michal Svoboda, PhD.
On_line (MS Teams) Info
16.5.2023
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Kurz je realizován s omezeným počtem účastníků
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
18.5.2023
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
26.5.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Mgr. Vladimír Vácha
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).