registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
27.2.2024
Úterý
OBSAZENO
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE, místa jen pro náhradníky
Mgr. Tereza Palánová
On_line (MS Teams) Info
28.2.2024
Středa
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1090-SP/PC/VP
ON-LINE (přesunutý kurz z 19.12.)
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
29.2.2024
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021
ON-LINE
Mgr. Ivana Kejřová
On_line (MS Teams) Info
29.2.2024
Čtvrtek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
1.3.2024
Pátek
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1417-SP/PC/VP
ON-LINE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.3.2024
Úterý
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
přesun z 31. 1. 2024
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
5.3.2024
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info
5.3.2024
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
7.3.2024
Čtvrtek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
ON-LINE
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
7.3.2024
Čtvrtek
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
8.3.2024
Pátek
PŘESUNUTO
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
kurz přesunut na termín 30.4., ON-LINE
Ing. Jana Zmeškalová
On_line (MS Teams) Info
8.3.2024
Pátek
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0018-SP
ON-LINE
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
12.3.2024
Úterý
Pohřebnictví - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-367/2021 AK/VE-197/2021
ON-LINE
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
On_line (MS Teams) Info
12.3.2024
Úterý
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
14.3.2024
Čtvrtek
Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti místních poplatků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-968/2022 AK/VE-459/2022
ON-LINE
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
14.3.2024
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
PhDr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
15.3.2024
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
19.3.2024
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
NOVINKA, ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
19.3.2024
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
21.3.2024
Čtvrtek
Právní instituty dle zákona o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020
Včetně informací k novele Zákona o silničním provozu platné od 1. 1. 2024
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
21.3.2024
Čtvrtek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
On_line (MS Teams) Info
21.3.2024
Čtvrtek
Pracovní právo aktuálně - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-340/2021 AK/VE-194/2021
včetně aktuální legislativy (změny u DPP, pracovní doby a spousta dalšího), ON-LINE
JUDr. Jan Horecký
On_line (MS Teams) Info
22.3.2024
Pátek
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-221/2023 AK/VE-110/2023
Program doplněn o informace ke "konsolidačnímu balíčku" a jeho vlivu na rozpočty
Ing. Jaroslava Kypetová
On_line (MS Teams) Info
28.3.2024
Čtvrtek
Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů - webinář
Neakreditováno
ON-LINE
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
28.3.2024
Čtvrtek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
28.3.2024
Čtvrtek
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
2.4.2024
Úterý
Nákladově užitkové metody - Poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-729/2021 AK/VE-435/2021
ON-LINE
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
2.4.2024
Úterý
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
Původní termín 9.2. 2024
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
4.4.2024
Čtvrtek
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV- 513/2022 AK/VE-234/2022
Kurz přesunut z 2.2. 2024
Ing. Martina Křešťáková
On_line (MS Teams) Info
5.4.2024
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0073-SP/PC/VP
ON-LINE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.4.2024
Pátek
PŘESUNUTO
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
přesun z 1. 3. 2024
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
11.4.2024
Čtvrtek
Orgány obcí a jejich pravomoci - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-117/2023 AK/VE-63/2023
ON-LINE
Ing. Miroslav Veselý
On_line (MS Teams) Info
11.4.2024
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
On_line (MS Teams) Info
12.4.2024
Pátek
Živnostenský zákon - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-292/2021 AK/VE-164/2021
ON-LINE
Mgr. Věra Babšická
On_line (MS Teams) Info
16.4.2024
Úterý
Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-465/2023 AK/VE-226/2023
NOVINKA, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
18.4.2024
Čtvrtek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
18.4.2024
Čtvrtek
Účelové komunikace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
26.4.2024
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
26.4.2024
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
30.4.2024
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0073-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
2.5.2024
Čtvrtek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
7.5.2024
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
9.5.2024
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-830/2021 AK/VE-491/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
9.5.2024
Čtvrtek
Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-809/2023 AK/VE-404/2023
JUDr. Miloš Tuháček
On_line (MS Teams) Info
24.5.2024
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info
28.5.2024
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-5/2024 AK/VE-1/2024
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
4.6.2024
Úterý
Spisová služba - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info
18.6.2024
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
ON-LINE
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).