registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
3.10.2023
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
3.10.2023
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-134/2023 AK/VE-69/2023
PhDr. Michaela Černá
On_line (MS Teams) Info
3.10.2023
Úterý
OBSAZENO
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
místa pro náhradníky, ON-LINE, NOVINKA 2023
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA 2023
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Nový zákon o odpadech - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021
Náhradní termín bude 26.1. 2024
Ing. Barbora Fürstová
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
ZRUŠENO
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-361/2023 AK/VE-170/2023
Mgr. Iva Langer Pikalová
On_line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
Zákon o krajích - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-917/2022 AK/VE-436/2022
ON-LINE
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
10.10.2023
Úterý
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
NOVINKA - akreditováno i u MV ČR
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
12.10.2023
Čtvrtek
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023
včetně aktuální legislativy, ON-LINE, NOVINKA 2023
Ing. Jindřich Pater
On_line (MS Teams) Info
12.10.2023
Čtvrtek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1412-SP
Kurz akreditován i u MV ČR, ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Novinka
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-64/2023 AK/VE-37/2023
Ing. Martina Křešťáková
On_line (MS Teams) Info
19.10.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
ON-LINE
Mgr. Lukáš Rothanzl
On_line (MS Teams) Info
20.10.2023
Pátek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
ON-LINE
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
20.10.2023
Pátek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
24.10.2023
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
25.10.2023
Středa
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
ON-LINE
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
26.10.2023
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
MUDr. Tereza Formánková
On_line (MS Teams) Info
27.10.2023
Pátek
Úvod do krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0335-SP/PC/VP
NOVINKA 2023 s novým zkušeným lektorem VCVS, ON-LINE
Mgr. Jan Zahradník
On_line (MS Teams) Info
27.10.2023
Pátek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
31.10.2023
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
31.10.2023
Úterý
Vodovody a kanalizace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-177/2022 AK/VE-93/2022
Ing. Miloslava Melounová
On_line (MS Teams) Info
2.11.2023
Čtvrtek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
On_line (MS Teams) Info
3.11.2023
Pátek
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
7.11.2023
Úterý
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-278/2023 AK/VE-139/2023
NOVINKA 2023, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
7.11.2023
Úterý
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
POZOR ZMĚNA TERMÍNU.původní termín 2.11. 2023
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
9.11.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
9.11.2023
Čtvrtek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0230-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
10.11.2023
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
Ing. Jana Zmeškalová
On_line (MS Teams) Info
14.11.2023
Úterý
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021
Mgr. Ivana Kejřová
On_line (MS Teams) Info
14.11.2023
Úterý
Účetní závěrka aktuálně - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-343/2023 AK/VE-162/2023
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
16.11.2023
Čtvrtek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
On_line (MS Teams) Info
16.11.2023
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0435-SP/PC/PP/VP
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Aleš Neusar
On_line (MS Teams) Info
21.11.2023
Úterý
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-442/2023 AK/VE-214/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
23.11.2023
Čtvrtek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
24.11.2023
Pátek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
ON-LINE
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
24.11.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
28.11.2023
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
30.11.2023
Čtvrtek
Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0339-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
30.11.2023
Čtvrtek
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-321/2021 AK/VE-187/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Informace a dezinformace; jak se v nich vyznat a jak je zvládat
Neakreditováno
NOVINKA 2023, ON-LINE
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
akreditováno i u MV, NOVINKA 2023, ON-LINE
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Spisová služba - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
PhDr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
Správní řízení na úseku pozemních komunikací
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1291-SP
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Riziko negativních jevů na pracovišti v manažerské praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1004-SP/VP
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023, ON-LINE
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
15.12.2023
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
ON-LINE
MUDr. Alexandra Havlicová
On_line (MS Teams) Info
19.12.2023
Úterý
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1090-SP/PC/VP
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
19.12.2023
Úterý
Základní poznatky ke kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1098-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
21.12.2023
Čtvrtek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).