registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Adaptace na klimatické změny (půda, voda, krajina, obec) - webinář

NOVINKA, ON-LINE

Variabilní symbol: 5124059
Datum konání: 7.11.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Eva Procházková
 • Studovala na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta životního prostředí, obor: Krajinné a pozemkové úpravy. 
 • V současné době pracuje v organizaci Vše pro půdu, z. s.
 • V roce 2011 absolvovala stáž: International Center for Land Policy Studies nad Training, Taiwan
 • Působila jako lektorka cvičení z předmětů "Ochrana půdy" a "Protierozní ochrana" v rámci doktorského studia na České zemědělské univerzitě v Praze.
 • Je spoluautorkou řady publikací týkající se ochrany půdy
Akreditace u MV ČR: AK/PV-719/2023 AK/VE-355/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině zástupců veřejné správy aktuální informace v oblasti klimatických změn. Konkrétně se kurz bude věnovat problematice přizpůsobení se, prevenci a odolnosti vůči klimatickým změnám v krajině a obci.

Program:

1 Úvod do problematiky

 • Změna klimatu a její dopady v ČR

2. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
3. Adaptační strategie (AS)

 • Metodika tvorby AS
 • Zhodnocení zranitelnosti a rizik

4. Adaptační a mitigační opatření v krajině a obci

 • Krajinné prvky v zemědělsky využívané krajině
 • Agroenvironmentálně - klimatická opatření
 • Hospodaření s vodou

5. Příklady dobré praxe

 • Realizace adaptačních opatření

6. Operační program Životní prostředí 2021-2027

 • Specifický cíl: Adaptace na změnu klimatu

7. Informační portály o změně klimatu
8. Závěr - diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).