registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
27.2.2024
Úterý
Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-779/2022 AK/VE-385/2022
JUDr. Michael Kincl
Brno Info
29.2.2024
Čtvrtek
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1043-SP/VP
Kurz akreditován i u MV
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
29.2.2024
Čtvrtek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
1.3.2024
Pátek
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Brno Info
5.3.2024
Úterý
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
přesun z 31. 1. 2024
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
5.3.2024
Úterý
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Vladimír Vácha
Brno Info
7.3.2024
Čtvrtek
Příprava a výstavba bydlení v obci, developing obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-533/2023 AK/VE-252/2023
NOVINKA
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
8.3.2024
Pátek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV -NOVINKA
Mgr. Tereza Palánová
Brno Info
12.3.2024
Úterý
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
14.3.2024
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Brno Info
15.3.2024
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
19.3.2024
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
19.3.2024
Úterý
Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
21.3.2024
Čtvrtek
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
21.3.2024
Čtvrtek
Právní instituty dle zákona o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020
Včetně informací k novele Zákona o silničním provozu platné od 1. 1. 2024
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
22.3.2024
Pátek
Sociálně-právní minimum s důrazem na dávky důchodového pojištění
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1643-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jan Kadeřávek, DiS.
Brno Info
26.3.2024
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1495-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
28.3.2024
Čtvrtek
Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace používané při ochraně ZPF
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-666/2023 AK/VE-327/2023
NOVINKA
Ing. Eva Procházková
Brno Info
28.3.2024
Čtvrtek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
2.4.2024
Úterý
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
Původní termín 9.2. 2024
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
2.4.2024
Úterý
Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-503/2023 AK/VE-241/2023
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
4.4.2024
Čtvrtek
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV- 513/2022 AK/VE-234/2022
Kurz přesunut z 2.2. 2024
Ing. Martina Křešťáková
On_line (MS Teams) Info
4.4.2024
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Kurz má i akreditaci MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
5.4.2024
Pátek
PŘESUNUTO
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
přesun z 1. 3. 2024
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
9.4.2024
Úterý
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Brno Info
11.4.2024
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
On_line (MS Teams) Info
11.4.2024
Čtvrtek
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
12.4.2024
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021
Mgr. Aleš Mik
Brno Info
16.4.2024
Úterý
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0429-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Brno Info
18.4.2024
Čtvrtek
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Brno Info
18.4.2024
Čtvrtek
Účelové komunikace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
19.4.2024
Pátek
Exekuce v daňovém řízení - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2021 AK/VE-155/2021
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Clickmeeting Info
19.4.2024
Pátek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
23.4.2024
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - transfery
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
25.4.2024
Čtvrtek
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info
26.4.2024
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
26.4.2024
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
30.4.2024
Úterý
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1429-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
2.5.2024
Čtvrtek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
7.5.2024
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-480/2019 AK/VE-303/2019
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
9.5.2024
Čtvrtek
Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-809/2023 AK/VE-404/2023
JUDr. Miloš Tuháček
On_line (MS Teams) Info
9.5.2024
Čtvrtek
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1093-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
10.5.2024
Pátek
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
14.5.2024
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
16.5.2024
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
17.5.2024
Pátek
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
Informace k novele Zákona o obcích platné od 1. 1. 2024
JUDr. Václav Chmelík
Brno Info
21.5.2024
Úterý
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
23.5.2024
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
24.5.2024
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
28.5.2024
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
30.5.2024
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování u dětí
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1430-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
31.5.2024
Pátek
Poruchy chování
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1639-SP/PC/VP
Kurz má i akreditaci MV ČR
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
7.6.2024
Pátek
PŘESUNUTO
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
přesun z 16. 2. 2024
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
17.9.2024
Úterý
PŘESUNUTO
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kurz přesunut z 30.1. 2024
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Brno Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).