registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
3.10.2023
Úterý
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
3.10.2023
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-134/2023 AK/VE-69/2023
PhDr. Michaela Černá
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
5.10.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Nový zákon o odpadech - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021
Náhradní termín bude 26.1. 2024
Ing. Barbora Fürstová
On_line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
6.10.2023
Pátek
ZRUŠENO
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-361/2023 AK/VE-170/2023
Mgr. Iva Langer Pikalová
On_line (MS Teams) Info
10.10.2023
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0341-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová
Brno Info
12.10.2023
Čtvrtek
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
NOVINKA, kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
Brno Info
12.10.2023
Čtvrtek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1412-SP
Kurz akreditován i u MV ČR, ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0438-SP/PC/VP
NOVINKA
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
17.10.2023
Úterý
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-64/2023 AK/VE-37/2023
Ing. Martina Křešťáková
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
19.10.2023
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
Nově akreditováno, dvoudenní kurz
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
20.10.2023
Pátek
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
20.10.2023
Pátek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
24.10.2023
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
24.10.2023
Úterý
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Brno Info
26.10.2023
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
MUDr. Tereza Formánková
On_line (MS Teams) Info
27.10.2023
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Brno Info
27.10.2023
Pátek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
31.10.2023
Úterý
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
31.10.2023
Úterý
Vodovody a kanalizace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-177/2022 AK/VE-93/2022
Ing. Miloslava Melounová
On_line (MS Teams) Info
2.11.2023
Čtvrtek
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
3.11.2023
Pátek
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
3.11.2023
Pátek
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
7.11.2023
Úterý
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
POZOR ZMĚNA TERMÍNU.původní termín 2.11. 2023
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
7.11.2023
Úterý
Pohybové aktivity pro seniory
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0436-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
9.11.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
9.11.2023
Čtvrtek
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
PhDr. Alena Bauerová
Brno Info
10.11.2023
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
10.11.2023
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
Ing. Jana Zmeškalová
On_line (MS Teams) Info
14.11.2023
Úterý
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023
NOVINKA
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
14.11.2023
Úterý
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021
Mgr. Ivana Kejřová
On_line (MS Teams) Info
16.11.2023
Čtvrtek
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
NOVINKA
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
16.11.2023
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0435-SP/PC/PP/VP
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Aleš Neusar
On_line (MS Teams) Info
21.11.2023
Úterý
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-442/2023 AK/VE-214/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
21.11.2023
Úterý
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018
Ing. Eva Procházková
Brno Info
23.11.2023
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
23.11.2023
Čtvrtek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
24.11.2023
Pátek
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
24.11.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
28.11.2023
Úterý
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Soňa Janovská
Brno Info
30.11.2023
Čtvrtek
Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0339-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
30.11.2023
Čtvrtek
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
1.12.2023
Pátek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
5.12.2023
Úterý
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
Správní řízení na úseku pozemních komunikací
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
NOVINKA
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
8.12.2023
Pátek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
14.12.2023
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
15.12.2023
Pátek
Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
19.12.2023
Úterý
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).