registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
31.3.2023
Pátek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
4.4.2023
Úterý
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0459-SP/PC/VP
Mgr. Elena Mešková
Brno Info
4.4.2023
Úterý
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-233/2023 AK/VE-118/2023
ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
5.4.2023
Středa
Padělky peněz a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Kurz přesunut z termínu 28.3.2023
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
6.4.2023
Čtvrtek
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Brno Info
6.4.2023
Čtvrtek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
ON LINE KURZ, kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Tereza Palánová
On_line (MS Teams) Info
11.4.2023
Úterý
Czech POINT v praxi úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
11.4.2023
Úterý
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
13.4.2023
Čtvrtek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
13.4.2023
Čtvrtek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0231-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
14.4.2023
Pátek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0230-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
14.4.2023
Pátek
Informace a dezinformace
Neakreditováno
NOVINIKA, ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
18.4.2023
Úterý
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
18.4.2023
Úterý
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018
Ing. Eva Procházková
Brno Info
20.4.2023
Čtvrtek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
20.4.2023
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - transfery - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-167/2023 AK/VE-83/2023
ON LINE SEMINÁŘ
Ing. Michal Svoboda, PhD.
On_line (MS Teams) Info
21.4.2023
Pátek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
21.4.2023
Pátek
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - část majetek
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-590/2022 AK/VE-278/2022
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
25.4.2023
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
27.4.2023
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
27.4.2023
Čtvrtek
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
28.4.2023
Pátek
Zákon o registru smluv - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-876/2021 AK/VE-514/2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
28.4.2023
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
2.5.2023
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
2.5.2023
Úterý
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
4.5.2023
Čtvrtek
Komunikace skrze moderní komunikační nástroje
Neakreditováno
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
4.5.2023
Čtvrtek
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
5.5.2023
Pátek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Brno Info
9.5.2023
Úterý
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Pozor změna termínu
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
11.5.2023
Čtvrtek
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021
Mgr. Iva Langer Pikalová
Brno Info
11.5.2023
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
12.5.2023
Pátek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
12.5.2023
Pátek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
16.5.2023
Úterý
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
16.5.2023
Úterý
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-675/2021 AK/VE-396/2021
JUDr. Jan Horecký, PhD.
On_line (MS Teams) Info
18.5.2023
Čtvrtek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
18.5.2023
Čtvrtek
Úvod do problematiky tvorby obecně závazných vyhlášek obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-967/2022 AK/VE-458/2022
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
19.5.2023
Pátek
Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
19.5.2023
Pátek
Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-778/2022 AK/VE-384/2022
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
23.5.2023
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
25.5.2023
Čtvrtek
Účelové komunikace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
25.5.2023
Čtvrtek
Case management - Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1305-SP/PC/VP
Mgr. Veronika Kandelová
Mgr. Markéta Klečková
Brno Info
30.5.2023
Úterý
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info
1.6.2023
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
1.6.2023
Čtvrtek
Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-155/2023 AK/VE-77/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
2.6.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
NOVINKA,
Mgr. Vladimír Vácha
Brno Info
2.6.2023
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Brno Info
6.6.2023
Úterý
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
6.6.2023
Úterý
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
8.6.2023
Čtvrtek
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Brno Info
9.6.2023
Pátek
Stavby v katastru nemovitostí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-960/2022 AK/VE-451/2022
Mgr. František Málek
On_line (MS Teams) Info
9.6.2023
Pátek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
13.6.2023
Úterý
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
NOVINKA, ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
13.6.2023
Úterý
Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora
Neakreditováno
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
15.6.2023
Čtvrtek
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Ing. Petra Huislová
Brno Info
15.6.2023
Čtvrtek
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
16.6.2023
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
20.6.2023
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
22.6.2023
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
23.6.2023
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-269/2021 AK/VE-154/2021
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Clickmeeting Info
23.6.2023
Pátek
První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1116-SP/PC/PP/VP
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
Brno Info
30.6.2023
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-7/2023 AK/VE-5/2023
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).