registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Případové konference a role facilitátora v praxi

Variabilní symbol: 6124049
Datum konání: 22.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Připravit účastníky semináře na vedení případových konferencí. Absolventi se seznámí s rolí facilitátora, procvičí se facilitační techniky vhodné pro vedení případových konferencí. Účastníci získají dovednosti, které jim pomohou zvládat složité okamžiky v průběhu případové konference. Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou a ve své praxi řeší problémy v rodině, dotýkajících se dětí (sociální pracovní OSPOD, NNO, pracovníci v sociálních službách, pracovníci PMS a další). Seminář je založen na interakci mezi účastníky, bude poskytována zpětná vazba od lektorky.

Obsah programu na osvědčení: role facilitátora, facilitační techniky pro vedení případových konferenci, modelové situace, možná rizika

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastník se seznámí s rolí a úkoly facilitátora případové konference, bude umět vhodně využít facilitační techniky v rámci případové konference. Absolvent semináře dokáže použít metodu "brainstorming". Získá návody, jak zacházet s rizikovými situacemi v průběhu případové konference a díky osobní zpětné vazbě se může zaměřit na své komunikační dovednosti.

Program:

1. Úvod. Role facilitátora případové konference

 • Seznámení s účastníky, jejich očekávání, představy o tématu a zkušenosti.
 • Popis role facilitátora případové konference.
 • Jednotlivé úkoly facilitátora během přípravy, v průběhu a po skončení případové konference.

2. Komunikační dovednosti a techniky potřebné k vedení případové konference

Seznámení s postupem a nácvik:

 • jak zpracovávat reakce účastníků
 • jak posouvat diskuse, pomoc při řešení neshod účastníků
 • zpracování stížností
 • technika práce se skupinou

 

3. Modelová situace - případové konference

 • Realizace modelové případové konference - od přípravy po práci s výstupy.

4. Vytipování a ošetření možných rizik případových konferencí. Závěr.

 • Kdy v praxi případové konference využít.
 • Jaká jsou rizika a úskalí realizace případových konferencí.
 • Zpětná vazba od účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).