registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách

Variabilní symbol: 6124051
Datum konání: 27.9.2024
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Program je zaměřen na problematiku tvořivosti v sociálních službách. V průběhu kurzu si účastníci uvědomí význam kreativity v životě i při výkonu jejich profesní role, charakterizují tvořivost a popíší specifika tvůrčího produktu, a to i v rovině každodenní a sociální tvořivosti. Specifika tvůrčího procesu, význam jednotlivých fází, tvůrčí proces a čas, charakteristiky tvořivé osobnosti. Pochopí význam jednotlivých fází tvůrčího procesu a roli času. Sebereflektivně ohodnotí silné a slabé stránky vlastní osobnosti a identifikují osobní bariéry tvořivosti. Kreativně navrhnou možnosti redukce vnějších bariér a sebezkušenostně se seznámí s celou škálou postupů na uvolnění kreativního potenciálu. Zvláštní část tréninku bude cílena na rozvoj sociální kreativity, kterou sociální pracovníci uplatňují nejvíce.

Obsah programu na osvědčení: tvořivost a tvůrčí produkt, tvůrčí osobnost a proces, vnitřní bariéry a metody rozvoje tvořivosti, metody rozvoje soc. kreativity

Druh: základní

Cíle kurzu:

Rozvoj kreativního potenciálu v oblasti řešení pracovních situací, v oblasti interakce a komunikace s kolegy, klienty i nadřízenými. zvýšení empatického vhledu do životní situace klienta, produkce návrhů řešení, práce s vlastní emocionalitou, zvýšení profesního sebepojetí, ochota k dalšímu seberozvoji

 

Program:

1. Úvod

  • Seznámení s účastníky, formování studijní skupiny, sběr očekávání, identifikace potřeby kreativity v sociální práci. 

2. Tvořivost a tvůrčí produkt

  • Definice a přístupy k tvořivosti, charakteristika tvůrčího produktu. Kreativita každodennosti, sociální kreativita.

3. Tvůrčí osobnost, tvůrčí proces

  • Specifika tvůrčího procesu, význam jednotlivých fází, tvůrčí proces a čas, charakteristiky tvořivé osobnosti.

4. Vnitřní bariéry tvořivosti

  • Identifikace osobních bariér v percepční, kognitivní, emocionální oblasti.

5. Vnější bariéry tvořivosti

  • Bariéry tvořivosti ve vztahu k pracovnímu prostředí, k místu výkonu práce.
  • Produkce kreativních nápadů na minimalizaci bariér pracovního prostředí.  

6. Metody rozvoje tvořivosti

  • Praktická individuální i skupinová cvičení na rozvoj a uvolnění potenciálu k tvůrčí činnosti... 635 – brainwriting, DELPHI, synektika, kompars, vizualizování

7. Metody rozvoje sociální kreativity

  • Trénink sociální kreativity na základě úkolových situací  zaměřených na komunikaci, obranu proti manipulaci, změnu úhlu pohledu, situační reagování, kooperativní řešení, vyjednávání, sebeprezentaci a produkci kreativních nápadů. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).