registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
7.12.2023
Čtvrtek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2023
Čtvrtek
OBSAZENO
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1043-SP/VP
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV (volná místa pouze pro náhradníky)
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
PŘESUNUTO
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0677-SP/PC/PP/VP
Kurz je přesunut na náhradní termín 2.2.2024
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
12.12.2023
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE (poslední 1 volné místo)
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
14.12.2023
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
15.12.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
NOVINKA 2023
Mgr. Vladimír Vácha
Praha 8 - Karlín Info
15.12.2023
Pátek
OBSAZENO
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
ON-LINE (místa pro náhradníky k dispozici)
MUDr. Alexandra Havlicová
On_line (MS Teams) Info
19.12.2023
Úterý
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1090-SP/PC/VP
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
9.1.2024
Úterý
Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-503/2023 AK/VE-241/2023
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
9.1.2024
Úterý
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
Mgr. Jana Malá, LL.M.
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
11.1.2024
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
vč. problematiky fotovoltaiky a jiných zdrojů na památkových objektech
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
11.1.2024
Čtvrtek
Nákladově užitkové metody - Poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-729/2021 AK/VE-435/2021
ON-LINE
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
12.1.2024
Pátek
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0433-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Praha 8 - Karlín Info
16.1.2024
Úterý
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1291-SP
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
16.1.2024
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
18.1.2024
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
2-denní kurz (16 vyučovacích hodin), akreditováno i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
19.1.2024
Pátek
Účelové komunikace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022
ON-LINE
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
23.1.2024
Úterý
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
ON-LINE
Mgr. Milena Mikulková
On_line (MS Teams) Info
23.1.2024
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
25.1.2024
Čtvrtek
Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-465/2023 AK/VE-226/2023
NOVINKA, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
25.1.2024
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1287-SP/PC
PhDr. Kateřina Andrlová
Praha 8 - Karlín Info
26.1.2024
Pátek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
26.1.2024
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-117/2023 AK/VE-63/2023
ON-LINE
Ing. Miroslav Veselý
On_line (MS Teams) Info
30.1.2024
Úterý
Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0437-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2024
Úterý
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014
Mgr. Věra Babšická
Praha 8 - Karlín Info
1.2.2024
Čtvrtek
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Praha 8 - Karlín Info
2.2.2024
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
ON-LINE
Mgr. Tomáš Hromádka
On_line (MS Teams) Info
6.2.2024
Úterý
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
6.2.2024
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
ON-LINE
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
8.2.2024
Čtvrtek
Vedení týmu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1094-VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
9.2.2024
Pátek
Novinářská praxe
Neakreditováno
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
16.2.2024
Pátek
Základy etického jednání
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0340-SP/PC/VP
NOVINKA, ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
20.2.2024
Úterý
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Praha 8 - Karlín Info
20.2.2024
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
ON-LINE
Mgr. Jan Schwaller
On_line (MS Teams) Info
22.2.2024
Čtvrtek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová
Praha 8 - Karlín Info
23.2.2024
Pátek
Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace používané pro ochraně ZPF
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-666/2023 AK/VE-327/2023
NOVINKA
Ing. Dominika Čermáková
Praha 8 - Karlín Info
23.2.2024
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
Mgr. Veronika Sedláčková
On_line (MS Teams) Info
27.2.2024
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
Mgr. Tereza Palánová
On_line (MS Teams) Info
27.2.2024
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Praha 8 - Karlín Info
29.2.2024
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a právo na informace
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017
Mgr. Ivana Kejřová
Praha 8 - Karlín Info
1.3.2024
Pátek
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1417-SP/PC/VP
ON-LINE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.3.2024
Úterý
Dokazování ve správním řízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-662/2023 AK/VE-325/2023
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
7.3.2024
Čtvrtek
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
8.3.2024
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Praha 8 - Karlín Info
12.3.2024
Úterý
Pohřebnictví - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-367/2021 AK/VE-197/2021
ON-LINE
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
On_line (MS Teams) Info
14.3.2024
Čtvrtek
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
14.3.2024
Čtvrtek
Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti místních poplatků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-968/2022 AK/VE-459/2022
ON-LINE
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
15.3.2024
Pátek
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
19.3.2024
Úterý
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018
Ing. Eva Procházková
Praha 8 - Karlín Info
19.3.2024
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
NOVINKA, ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
21.3.2024
Čtvrtek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Praha 8 - Karlín Info
22.3.2024
Pátek
Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur (rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce)
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1110-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
26.3.2024
Úterý
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
28.3.2024
Čtvrtek
Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů - webinář
Neakreditováno
ON-LINE
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
15.5.2024
Středa
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021
aneb jak pracovat s vyšší inflací při plánování efektivních investičních akcí v ÚSC a v příspěvkových organizacích - dvoudenní kurz
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
16.5.2024
Čtvrtek
Praktická krizová intervence v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0337-SP/PC/VP
2-denní kurz (16 vyučovacích hodin), NOVINKA
Mgr. Jan Zahradník
Praha 8 - Karlín Info
21.5.2024
Úterý
Jednotné environmentální stanovisko
Akreditováno u MV ČR: AK/PV746/2023 AK/VE-371/2023
NOVINKA
JUDr. Miloš Tuháček
Praha 8 - Karlín Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).