registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
9.6.2023
Pátek
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023
včetně aktuální legislativy, ON-LINE, NOVINKA 2023
Ing. Jindřich Pater
On_line (MS Teams) Info
13.6.2023
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
13.6.2023
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
včetně aktuální legislativy, ON-LINE
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
15.6.2023
Čtvrtek
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021
aneb jak pracovat s vyšší inflací při plánování efektivních investičních akcí v ÚSC a v příspěvkových organizacích - dvoudenní kurz
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
16.6.2023
Pátek
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Praha 8 - Karlín Info
22.6.2023
Čtvrtek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
22.6.2023
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
23.6.2023
Pátek
Soudnictví ve věcech mládeže a působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1413-SP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
23.6.2023
Pátek
Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0798-SP/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
27.6.2023
Úterý
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
27.6.2023
Úterý
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Informace k novele zákona o matrikách a k novele vyhlášky o matrikách
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
29.6.2023
Čtvrtek
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-278/2023 AK/VE-139/2023
NOVINKA 2023, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
15.8.2023
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
ON-LINE
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
22.8.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
24.8.2023
Čtvrtek
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
25.8.2023
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Praha 8 - Karlín Info
29.8.2023
Úterý
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021
Novinka - Kurz je určen pro všechny úředníky ÚSC
Mgr. Iva Langer Pikalová
Praha 8 - Karlín Info
29.8.2023
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
ON-LINE
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
31.8.2023
Čtvrtek
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
5.9.2023
Úterý
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
ON-LINE
Mgr. Ilona Kolářová
On_line (MS Teams) Info
5.9.2023
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
Akreditováno i u MV, NOVINKA 2023
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
7.9.2023
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
7.9.2023
Čtvrtek
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
8.9.2023
Pátek
Efektivní hospodaření měst a obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-552/2022 AK/VE-256/2022
ON-LINE
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
8.9.2023
Pátek
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
12.9.2023
Úterý
Přestupky a adresné činy v pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
14.9.2023
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Rozšiřující a navazující kurz na kurz Stavební úpravy památek v praxi
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
14.9.2023
Čtvrtek
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0433-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Praha 8 - Karlín Info
15.9.2023
Pátek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Přesunuto ze 4.5.
Ing. Dominika Čermáková
Kateřina Zímová Lagner
Praha 8 - Karlín Info
15.9.2023
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Přesunuto z 12.5.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
19.9.2023
Úterý
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Praha 8 - Karlín Info
19.9.2023
Úterý
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0432-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
20.9.2023
Středa
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
ON-LINE
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
21.9.2023
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019
Mgr. Vanda Foldová
Praha 8 - Karlín Info
21.9.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
ON-LINE
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
22.9.2023
Pátek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Přesunuto z 20.4.
Ing. Barbora Tomčalová
Praha 8 - Karlín Info
22.9.2023
Pátek
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
26.9.2023
Úterý
Pohybové aktivity pro seniory
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0436-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
3.10.2023
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA 2023
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
10.10.2023
Úterý
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023
NOVINKA 2023
Mgr. Martin Juřík
Praha 8 - Karlín Info
17.10.2023
Úterý
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).