registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124086
Datum konání: 27.8.2024
Čas: 9:15 do 15:55
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
 • Vystudoval obor sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.
 • V současné době  je lektorem v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR a metodikem sociálních služeb v Diecézní charitě Brno
 • Kariérní poradenství -  konzultace a vzdělávací aktivity s klienty stojícími před výzvami nebo obtížemi souvisejícími zejména s prací, zaměstnáním a kariérou
 • Kurzy, workshopy - time management, standardy kvality sociálních služeb, příprava a řízení projektů, komunikace, týmové spolupráce, vedení a motivace zaměstnanců
 • Konzultace - standardy kvality sociálních služeb, procesy a metody práce, spolupráce v týmu
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1644-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz provede účastníky uvědoměním významu a přínosu hodnocení kvality sociální služby, oblastmi a postupem hodnocení kvality sociální služby a konkrétními technikami hodnocení vybraných aspektů kvality služby v souladu s požadavky zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb. Během kurzu je věnován prostor i nácviku postupů hodnocení dílčích oblastí kvality sociální služby na konkrétních příkladech za pomocí konkrétním technik.
 
Obsah programu na osvědčení: význam a přínos hodnocení kvality sociální služby, obsah hodnocení, postup a techniky hodnocení vybraných aspektů
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Absolvent:

 •  rozumí významu a obsahu hodnocení kvality služby
 •  rozumí postupu hodnocení kvality sociální služby
 •  umí použít konkrétními techniky hodnocení vybraných aspektů kvality služby
Program:

1. Význam a přínos hodnocení kvality sociální služby

 • Význam a přínos kontroly a hodnocení kvality služby pro pracovníky služby, klienty služby, manažery služby i organizaci poskytující službu.

2. Obsah hodnocení kvality sociální služby

 • Jednotlivé aspekty hodnocení kvality sociální služby vycházející z legislativy, ale i potřeb zajištění kvality a efektivity služby, hodnocení, odměňování a oceňování pracovníků, revize nastavení procesů v provozu služby apod.

3. Postup hodnocení kvality sociální služby

 • Jednotlivé kroky provádění kontroly, hodnocení a vyhodnocování aspektů kvality sociální služby.

4. Techniky hodnocení vybraných aspektů

 • Konkrétní techniky provádění hodnocení aspektů kvality sociální služby dle oblastí daných legislativou (poslání, cíle služby, zásady, soulad s osobními cíli klientů, spokojenost, pohled zainteresovaných subjektů, stížnosti), ale i oblastí vyplývajících ze snahy o zvyšování kvality a efektivity (změna nepříznivé sociální situace, zvyšování dopadů služby na klienty apod.)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).