registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví

Variabilní symbol: 6224015
Datum konání: 29.8.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Markéta Vaculová, MBA
  • Supervizor, kouč, metodik standardů kvality v sociálních službách, konzultant na člověka i na řešení orientovaného přístupu v práci se seniory a s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, poradce pro pozůstalé. 
  • Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Mezi lety 2006 – 2013 pracovala v v sociálních službách na částečný úvazek + působila v business sféře jako regionální manager prodejních týmů. Od roku 2013 – dosud pracuje opět v sociálních službách, kde vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče. V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví nabízí pracovníkům informace o možnostech komunikace a práce s lidmi s mentálním postižením a vybranými psychiatrickými diagnózami. Při práci s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví je důležitá nejen schopnost identifikovat specifické potřeby a projevy v komunikaci, ale je nutné na ně vhodně reagovat adekvátně zvolenou metodou. Kurz mj. vyzývá k zamyšlení nad etickými dilematy a normalitou klienta v rámci komunikace i v rámci podpory. Účastníci kurzu si kromě teorie vyzkouší mnoho komunikačních nácviků, bude představena komunikace nevhodná i vhodná pro specifika konkrétních lidí s duševním či mentálním postižením.

 

Obsah na osvědčení programu: informace o možnostech komunikace, preterapeutická komunikace, specifika a zásady komunikace, komunikační nácvik

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastník rozvine své komunikační schopnosti s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví. Bude aspoň částečně zvládat vhodně přizpůsobit komunikaci každému člověku dle stupně jeho mentálního postižení nebo dle specifik a zvláštností určitě psychiatrické diagnózy. Dokáže rozlišit méně vhodné komunikační styly od komunikace vhodné pro tyto cílové skupiny klientů. Získá nové teoretické poznatky, o na člověka orientovaném přístupu, který využije v komunikaci s klienty s různými potřebami a díky skupinovým nácvikům bude mít odzkoušeno, jak lze tyto přístupy aplikovat v praxi. Díky vhledu do terapií vycházejících z přístupu orientovaného na člověka (jako je např. preterapie) pozná nové možnosti, jak efektivněji komunikovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí. Pochopí zvláštnosti komunikace uživatelů s různými stupni mentálního postižení i zvláštnosti komunikace s lidmi se schizofrenií či poruchami osobnosti a bude aspoň částečně schopen dle konkrétního klienta zvolit vhodnou konkrétní komunikační strategii a podporu.

Program:

1. Úvod. Pravidla pro komunikaci s osobami s mentálním postižením

  • Stupně mentálního postižení a jejich komunikační a dorozumívací schopnosti i omezení. Odlišnosti v komunikaci s člověkem s LRP, STRP, TRP.  Komunikační zvláštnosti (slovní i mimoslovní) ve vyjadřování potřeb. 

2. Na člověka zaměřená komunikace, včetně preterapie

  • Přístup zaměřený na člověka obecně. PCA a jeho uplatnění v komunikaci s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví.
  • Empatie, akceptace až bezpodmínečně pozitivní přijetí, kongruence. Techniky aktivního naslouchání – zrcadlení, přerámování, ověřování pochopení.
  • Preterapeutická komunikace, zahrnující psychologický kontakt (kontaktní reflexe, kontaktní funkce a kontaktní chování).

3. Pravidla komunikace s osobami s handicapem v oblasti duševního zdraví

  • Specifika duševních poruch – konkrétně vybraných poruch osobnosti a schizofrenie a vliv těchto psychiatrických diagnóz na komunikaci.
  • Pravidla pro komunikaci s osobami se schizofrenií – ve fázi remise i ve fázi bludů.
  • Zásady práce a komunikace s osobami s vybranými poruchami osobnosti.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).