registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
3.10.2024
Čtvrtek
Úvod do krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0335-SP/PC/VP
ON-LINE
Mgr. Jan Zahradník
On_line (MS Teams) Info
22.8.2024
Čtvrtek
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
Akreditováno i u MV ČR
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
27.9.2024
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci - webinář
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-269/2021 AK/VE-154/2021
ON-LINE
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
16.8.2024
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Vladimír Vácha
On_line (MS Teams) Info
20.8.2024
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
ON-LINE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
3.9.2024
Úterý
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1417-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
25.7.2024
Čtvrtek
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
25.6.2024
Úterý
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
Mgr. Gabriela Šťastná
On_line (MS Teams) Info
20.6.2024
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - transfery - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-167/2023 AK/VE-83/2023
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
18.7.2024
Čtvrtek
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0341-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová
On_line (MS Teams) Info
7.11.2024
Čtvrtek
Adaptace na klimatické změny (půda, voda, krajina, obec) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-719/2023 AK/VE-355/2023
NOVINKA, ON-LINE
Ing. Eva Procházková
On_line (MS Teams) Info
8.10.2024
Úterý
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1044-SP/VP
ON-LINE
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
19.9.2024
Čtvrtek
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0356-SP
včetně aktuální legislativy; akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
24.10.2024
Čtvrtek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1412-SP
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
17.9.2024
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0111-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
30.8.2024
Pátek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
12.9.2024
Čtvrtek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
ON-LINE
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
16.7.2024
Úterý
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
5.9.2024
Čtvrtek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
ON-LINE
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
16.7.2024
Úterý
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
26.9.2024
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
ON-LINE
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
18.7.2024
Čtvrtek
Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0798-SP/VP
ON-LINE
Mgr. Ilona Kolářová
On_line (MS Teams) Info
4.10.2024
Pátek
Úvod do problematiky tvorby obecně závazných vyhlášek obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-967/2022 AK/VE-458/2022
ON-LINE
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
29.8.2024
Čtvrtek
Základy etického jednání
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0340-SP/PC/VP
NOVINKA, ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
25.6.2024
Úterý
Bezdomovectví, jako vybraný fenomén současné sociální exkluze
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1641-SP/PC/VP
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
17.10.2024
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-470/2023 AK/VE-227/2023
ON-LINE
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
25.6.2024
Úterý
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA - poslední 2 volná místa
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
17.9.2024
Úterý
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info
15.8.2024
Čtvrtek
Korupce a protikorupční opatření - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-324/2024 AK/VE-115/2024
ON-LINE
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
5.11.2024
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-5/2024 AK/VE-1/2024
ON-LINE
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
13.9.2024
Pátek
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
ON-LINE
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
1.11.2024
Pátek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-760/2021 AK/VE-454/2021
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
1.10.2024
Úterý
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
ON-LINE - aktivní diskuze vítána
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
27.6.2024
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-134/2023 AK/VE-69/2023
ON-LINE
PhDr. Michaela Černá
On_line (MS Teams) Info
21.6.2024
Pátek
Dokazování ve správním řízení - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-661/2023 AK/VE-324/2023
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
27.8.2024
Úterý
Odvolací řízení podle správního řádu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-694/2023 AK/VE-333/2023
ON-LINE
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
6.9.2024
Pátek
Spisová služba - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info
10.10.2024
Čtvrtek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
ON-LINE

On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).