registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pohybové aktivity pro seniory

NOVINKA, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE

Variabilní symbol: 5124022
Datum konání: 9.4.2024
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
  • Od roku 2019 lektorování na zákazku, vlastní kurzy, koučink, terapie, jóga.
  • 20 let praxe v rámci tvorby a realizace vzdělávacích a preventivních projektů pro všechny věkové skupiny, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni.
  • Přednáší na Univerzitě Hradec Králové, katedra sociální patologie a prevence

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0436-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:

Kurz je určen zejména pro pracovníky v sociálních službách, aktivizační pracovníky, pečovatele, ergoterapeuty, pracovníky v terénních sociálních službách a rovněž pro domácí pečovatele. Účastníci se seznámí s významem a pozitivním přínosem pohybu pro stárnoucí organismus. Budou jim představeny konkrétní pohybové aktivity, které jsou vhodné pro seniory, které akceptují individuální možnosti jednotlivých klientů. Nezbytnou součástí kurzu je praktické předvedení a praktický nácvik jednotlivých pohybových aktivit s důrazem na správné provedení a včetně kontroly tohoto provedení u klienta.

Obsah programu na osvědčení: konkrétní pohybové aktivity, které jsou vhodné pro seniory, praktické předvedení a praktický nácvik aktivit, správné provedení

Druhu: základní

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu získá potřebné znalosti o změnách v organismu člověka v období stáří, ve všech jeho fázích. Získá znalosti o přínosu pohybu pro lidský organismus, orientuje se v typech pohybových aktivit vhodných pro seniory s ohledem na jejich individuální potřeby a fyzické možnosti a schopnosti. Prakticky si osvojí soubor cviků (zadání, kontrola provedení, kontrola správného dýchání..), naučí se rozpoznat nesprávné provedení cviku.

Program:

1. Změny organismu ve stáří

  • Charakteristika a klasifikace stáří, druhy změn, fyzický a psychický stav stárnoucí osoby.

2. Význam pohybových aktivit pro lidský organismus

  • Fyziologie pohybu, pozitivní přínos pohybu pro stárnoucí lidský organismus, pohyb jako prevence nemocí, socializační význam skupinových pohybových aktivit.

3. Pohybové aktivity vhodné pro seniory

  • Zásady výběru pohybové aktivity, nastavení intenzity cvičení s ohledem na individuální možnosti a schopnosti klienta, fáze cvičení a jejich zásady, druhy pohybových aktivit, psychomotorické hry, tanec, rytmická cvičení, posilovací cviky, uvolňovací a vyrovnávací cviky, cvičení s východní filosofickou orientací, jógová praktická cvičení zaměřená na protahování, dech a relaxaci.

4. Praktický nácvik

  • Praktický nácvik konkrétních pohybových aktivit, práce s cvičebními pomůckami, nácvik kontroly správního provedení cviku, ukázky nesprávného provedení cvičení, praktický nácvik vedení klienta konkrétní pohybovou aktivitou – popis cviku, dýchání, praktický nácvik jógových cvičení, základní relaxace, základní relaxační poloha, správné dýchání – břišní, hrudní, podklíčkové, plný dech a jeho nácvik.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).