registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Role klíčového pracovníka a individuální plánování

NOVINKA 2023, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE

Variabilní symbol: 5123155
Datum konání: 2.11.2023
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Bc. Barbora Cigánková, DiS.
 • Pracuje jako koordinátorka Centra materiální pomoci v rámci sociálních služeb Charity Olomouc.
 • Působila v Arcidiecézní charitě Olomouc jako vedoucí projektového oddělení a metodik sociálních služeb.
 • Absolvovala dlouhodobý kurz se zaměřením na zavádění standardů kvality do praxe.
 • Charita pro budoucnost - vzdělávací projekt zaměřený na zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím zavádění standardů kvality do praxe a podporu kompetencí metodiků a jejich schopnosti vést tým pracovníků při uplatnění standardů kvality v praxi.
 • Kurz QMS798 - Sebehodnocení podle modelu EFQM - zaměřený na metody a techniky sebehodnocení podle modelu EFQM a jeho možnosti využití při hodnocení kvality sociálních služeb a možnosti podpory při implementaci standardů kvality sociálních služeb.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0430-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:

Kurz je zaměřen na pochopení problematiky, vztahující se k oblasti individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby. Vede frekventanty kurzu k vnímání procesu individuálního plánování jako nástroje, který vede k naplnění individuálních potřeb klienta. Kurz připravuje klíčové a další pracovníky, kteří jsou zapojeni do procesu individuálního plánování s uživateli sociálních služeb a na přímou práci s nimi. Upozorňuje na týmovou spolupráci a roli klíčového pracovníka v rámci týmu. Rozsah a obsah kurzu je určen primárně začátečníků v oblasti individuálního plánování, ale jeho zaměření mohou ocenit i zkušenější pracovníci, kteří hledají inspiraci nebo si chtějí zrevidovat svou dosavadní práci. Kurz frekventanty seznámí se zákonnou povinností, kterou musí každá služba naplnit a se standardy kvality a jejich prolínání průběhem služby. Dále se účastníci kurzu seznámí s procesem individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby, metodami a nástroji, vhodnými pro danou cílovou skupinu. V závěru kurzu budou frekventanti pracovat se svými individuálními plány, které budou revidovat na základě nově získaných znalostí a dovedností.

Obsah programu na osvědčení: zákonné povinnosti, standardy kvality a jejich prolínání průběhem služby, proces, metody a nástroje poskytování sociální služby 

Druh: základní

Cíle kurzu:
 • Základní orientace v zákonné povinnosti individuálně plánovat
 • Pochopení principů individuálního plánování – „individuální plánován, jako nástroj, nikoliv výsledek“
 • Osvojení si dovednosti sestavit individuální plán s ohledem na potřeby klienta
 • Orientace v procesu individuálního plánování a role klíčového pracovníka v něm
 • Porozumění úloze týmové spolupráce při individuálním plánování 
Program:

1. Úvod

 • Představení, zjištění potřeb frekventantů kurzu a nastavení  harmonogramu dne.

2. Individuální plánování průběhu poskytování sociální služby

 1. Individuální plánování průběhu poskytování sociální služby
 • v kontextu standardů kvality a zákona o sociálních službách
 • standardy kvality – jejich provázanost službou s ohledem na proces individuálního plánování

3. Individuální plánování

 1. Proces individuálního plánování – proč, kdo, kdy, jak a s kým
 • proč plánujeme – jaký to má smysl
 • fáze individuálního plánování:
 • dojednávání zakázky – cíl spolupráce
 • nastavení péče a podpory
 • vyhodnocení poskytované péče a podpory

        2. Individuální plán:

 • obsah individuálního plánu
 • první individuální plán a průběh služby
 • nástroje a možnosti zaznamenávání individuálního plánu

4. Role klíčového pracovníka

 1. Role klíčového pracovníka
 • role a kompetence klíčového pracovníka
 • klíčový pracovník a tým služby

5. Individuální plánování v praxi

 1. Individuální plánování v praxi
 • práce s „vlastním“ individuálním plánem a anonymizovanou dokumentací klienta
 • revize individuálního plánu a jeho přenastavení

6. Závěr

 • Shrnutí celého výukového dne, zpětná vazba od krekventantů kurzu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).