registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny

Variabilní symbol: 1519085
Datum konání: 28.8.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Sociální pracovníci při výkonu své práce komunikují s klienty a často také s jejich rodinnými příslušníky. Dostávají se do situací, kde se střetávají zájmy či hodnoty různých lidí, snadno se v těchto konfliktech sociální pracovníci stávají objekty slovních útoků, neoprávněné kritiky či citového vydírání, a mohou tak zažívat negativní emoce a emoční bolest způsobenou křivdou nebo pocity viny. Případně pracují s klienty, kterých se tato problematika - křivdy a pocity viny - aktuálně týká. Cílem kurzu je především seznámit sociální pracovníky s problematikou zpracování emocí a emočních zranění vzniklých v souvislosti s mezilidskou komunikací. Ujasní si však také, jaké jsou možnosti ochrany před vznikem zraňujících emocí a jak již vzniklé, a právě čerstvé, emoce konstruktivně zpracovávat technikami "prvním pomoci". Prostor bude věnován rovněž dotazům účastníků.
 
Cílem vzdělávání rovněž je, aby absolventi tohoto vzdělávacího programu získali následující kompetence: rozšířili své znalosti o možnostech léčby a samoléčby emočních zranění a o prevenci jejich vzniku. Osvojili si zásady a principy odpuštění a smiřování. Účastníci semináře získají vyšší sebedůvěru pro překonávání emočních zranění a pocitů viny a seznámí se s technikami tvorby a posilování hranic v mezilidských vztazích, také si vytvoří představu, jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny.

 

Program:

1.Úvod

 • Představení lektora a účastníků,
 • stanovení cílů vzdělávacího programu,
 • očekávání účastníků.

2. Harmonická osobnost – soulad rozumu, emocí a těla

 • Čím se vyznačuje duševní zdraví;
 • jak vzniká pocit harmonie;
 • "tajemství" štěstí.

3. Emoční zranění

 • Narušení našeho psychologického prostoru;
 • fenomén 1: pocity křivdy, zrady, nespravedlnosti;
 • fenomén 2: pocity viny, sebezklamání, pocity selhání.
 

4. Jak ustát náročné situace – prevence emočních zranění

 • Vytyčení osobních hranic v profesních vztazích;
 • techniky „vnitřní krunýř“,
 • „inspirace narcisem“ a „divadlo“ aj.

5. První pomoc, když se dostáváme do negativních emocí

 • Technika „tonglen“,
 • dechová cvičení;
 • drobné techniky na odvedení pozornosti,
 • změny postoje a zmírnění napětí;
 • práce s emocemi, jež vznikly uprostřed pracovního jednání.
 

6. Zpracování emočního zranění a negativních emocí

 • Techniky exprese a „vybití“ emocí;
 • dovednost odpouštět;
 • technika tzv. konstruktivní pomsty.
 

7. Pocity viny – citové vydírání vs. reálná pochybení

 • Neoprávněná kritika - oblíbená technika manipulace,
 • sebeobrana;
 • zpracování pocitů viny;
 • odpuštění si a závazek nápravy.
 

8. Jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny

 • Technika a úskalí rozhovoru; 
 • nabídka pomoci;
 • krizová intervence – zvládnutí duševní krize,
 • odborná pomoc.
 

9. Závěr kurzu

 • Diskuze účastníků,
 • zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).