registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Postavení orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve zvláštním řízením soudním

Akreditováno i u MV ČR

Variabilní symbol: 5124084
Datum konání: 6.6.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1409-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
- věcná a místní příslušnost soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí, - odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v řízení péče soudu o nezletilé, možnost změny příslušnosti, povinnost soudů a OSPOD slyščet děti a problémy s tím spojené, - právo státní zastupitelství vstupovat do některých řízení péče soudu o nezletilé a dalších řízení, která se dotýkají nezletilých dítě, spolupráce s OSPOD, - řízení, kdy OSPOD má právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření, oprávění OSPOD během soudního řízení, účast při
výkonu rozhodnutí, procesní práva dětí, - řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů, jaké možnosti OSPOD má, - výkon opatrovnictví OSPOD během soudních řízení, judikatura - diskuse
 
Druh: základní
 
Obsah na osvědčení: legislativa, jaké řízení zákon upravuje, práva a povinnosti OSPOD, kazuistiky
Cíle kurzu:
Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako OSPOD ukládá z hlediska procesního zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o zvláštních řízeních soudních mnoho povinností, které spočívají především v roli navrhovatele na zahájení soudního řízení, týkajícího se nezletilých dětí nebo opatrovníka. S tím souvisí potřebná znalost příslušných ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních ve spojení se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a občanského zákoníku a příslušné judikatury. Účastníci kurzu získají informace o postupu orgánů SPOD, které jsou v roli účastníků řízení nebo v roli dožadaného orgánu soudem. Také získají informace o aplikaci ustanovení týkajících se péče soudu o nezletilé upravené v zákoně o zvláštních řízeních soudních a předpisech souvisejících.
Program:

1. Jaké řízení zákon upravuje, vztah k OSŘ, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

  • Věcná a místní příslušnost, přenesení příslušnosti, v případě nesouhlasu rozhoduje odvolací soud.

2. Práva a povinnosti OSPOD

  1. Kdy má OSPOD právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření, oprávnění OSPOD během soudního řízení, výkon opatrovnictví, součinnosti při výkonu rozhodnutí, procesní práva dětí.
  2. Řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů, jaké možnosti OSPOD má - podněty, upozornění.

3. Kazuistiky a případové studie

  • Příklady kazuistik a případových studií.

4. Dotazy diskuse

  • Závěrečná diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).