registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Wellbeing - prevence vyhoření

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124080
Datum konání: 11.4.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Eliška Vondráčková
  • Vystudovala Sociální politiku a sociální práci FSS MU Brno.
  • V roce 2019 absolvovala rekvalifikační vzdělávací program Integrativní kouč (203 hodin)
  • Od roku 2012 vedoucí domova NADĚJE, pobočka Brno
  • Od roku 2016 OSVČ - lektorská činnost 
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V současnosti se stále častěji setkáváme s pojmem wellbeing (pocit životní pohody a spokojenosti) a jeho významem pro náš život. Životní spokojenost přináší dobrý pracovní výkon, zvýšení rozhodovacích schopností, koncentrace, podporuje kreativity, posiluje pracovní motivaci. Celkově pozitivně ovlivňuje pracovní atmosféru, což má vliv na celkovém stavu organizace a spokojenosti jak pracovníků, tak klientů. V seminář se účastníci seznámí se základními pojmy v oblasti wellbeingu a možnostmi prevence a eliminace rizik syndromu vyhoření pomocí welbeingu. Důraz bude kladen na rizikové i protektivní faktory ovlivňující spokojenost v souvislosti s osobním i pracovním životem sociálního pracovníka resp. pracovníka v sociálních službách.

 

Obsah programu na osvědčení: základní pojmy, možnosti prevence a eliminace rizik syndromu vyhoření pomocí welbeingu, složky welbeingu, mediační techniky

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastníci se v průběhu semináře seznámí s konceptem wellbeingu, s jednotlivými oblastmi wellbeingu. Naučí se rozpoznávat situace, které jsou zdrojem prožívaného stresu, poznají své rizikové faktory negativně ovlivňující jejich životní spokojenost. Získají tipy, jakým způsobem mohou rozvíjet konkrétní složky wellbeingu v každodenním životě. Naučí se rozpoznávat několik typů odpočinku a vyzkouší si základní meditační techniky, které budou moci uplatnit v každodenním životě.

 

Program:

1. Úvod

  • Úvod do kurzu, představení účastníků, úvodní cvičení.

2. Wellbeing - životní spokojenost

  • Seznámení s pojmem "welbeing", osobní zkušenost s jeho prožíváním.

3. Složky wellbeingu

  • Uvědomění si konkrétních faktorů, které negativně a pozitivně ovlivňují životní spokojenost. U jednotlivých faktorů seznámení s konkrétními postupy, které umožňují jejich rozvoj nebo jejich eliminaci.

4. Odpočinek

  • Nutnost odpočinku, jeho formy. Uvědomění si toho, jak jednotlivé typy odpočinku lze zavést do praxe.

5. Mediační techniky

  • Seznámení s jednotlivými mediačními technikami, praktický nácvik mediace.

6. Závěr, ověření znalostí, závěrečná diskuse

  • Shrnutí jednotlivých témat, ověření zanlostí účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).