registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pozemní komunikace a předpisy související

Variabilní symbol: 5124061
Datum konání: 25.6.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Blažek
  1. Asistent katedry staveb, meliorací a hrazení bystřin VŠZ, FL Brno
  2. Výzkumný pracovník Ústavu dopravního inženýrství Brno
  3. Vedoucí odboru projektování, inženýrské činnosti, cen a stavebních zakázek GŘ Zemědělské stavby Brno
  4. 1992 – OSVČ – předmět podnikání
  • Vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví
  • Projektová činnost a inženýrské výkony
  • Organizační a ekonomický poradce
  • Technický poradce
  • Lektorská činnost

Organizace a pořádání školení

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Výstavba pozemních komunikací – cest – je historická otázka a zároveň otázka nevyřešených vlastnických práv. Cílem je předat úředníkům a vedoucím úředníkům informace a upevnit jejich znalosti v oblasti místních komunikací a  účelových komunikací přístupných z hlediska splnění právních a vlastnických otázek, stanovení normových hodnot – technických parametrů.

Program:

1. Stanovení kategorie a tříd komunikací
2. Docílení vlastnických práv, snížení komunikací na cizích pozemcích
3. lze stavět na základě vyvlatnění nebo omezení práv - věcná břemena. Otázky restitucí, privatizace, odkupu
4. Kdy je komunikace součástí pozemku a kdy není součástí pozemku
5. Jak řešit tzv. vyježděné komunikace, jedná se o komunikaci, rozpory v evidenci katastru nemovitostí
6. Technické a provozní parametry pozemních komunikací, kapacita komunikace
7. Způsoby náhrad vlastnických práv jinými instituty (služebnosti, směna, právo stavby, atd.
8. Co se zapisuje do Katastru nemovitostí, čí je voda, co jemost, propustek
9. Křížení komunikací, napojení komunikací a sjezdy a nájezdy, překročení železnice apod.
10. Novela stavebního zákona, vztah k zákon o pozemních komunikacích, úkoly speciálních stavebních úřadů při společných řízení
11. Vyvlastňovací zákona č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., správní a soudní řízení, ocenění vyvlastňovaných pozemků, závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).