registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řízení obcí v oblasti hazardních her

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124030
Datum konání: 5.4.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Razím Ďurovičová

Mgr. Petra Razím Ďurovičová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Právo a právní vědy. V období od března 2012 do konce roku 2018 působila na Ministerstvu financí, odboru zabývajícího se regulací hazardních her. Nejdříve jako řadový referent a poté více jak tři roky jako vedoucí oddělení správního řízení v oblasti hazardních her. V současné době působí v Institutu pro regulaci hazardních her. Za celou dobu svého působení na poli hazardního odvětví opakovaně přednáší na odborných seminářích a konferencích o problematice hazardních her. Podílela se na přípravě metodického doporučení pro územně samosprávné celky při výkonu jejich působnosti v oblasti hazardních her.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-180/2023 AK/VE-93/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení kompetencí úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti hazardních her při výkonů jejich pravomocí.

 

Program:

1. Novinky v oblasti hazardních her - informace o aktuálních novinkách (v době kurzu) v právní úpravě hazardních her
2. Obecný úvod do správních řízení

 • Podání
 • Žádost
 • Zahájení správního řízení
 • Další procesní úkony
 • Formy rozhodnutí správního orgánu
 • Stavy rozhodnutí
 • Odvolání
 • Přezkumné řízení

3. Posouzení žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

 • Základní koncepce povolování
 • Herní prostor a jeho podmínky
 • Obecné náležitosti žádosti
 • Druh herního prostoru
 • Název herního prostoru
 • Adresa herního prostoru
 • Provozní doba
 • Druhy hazardních her, které budou v herním prostoru provozovány
 • Doba, na kterou má být povolení vydáno
 • Nezbytné dokumenty přiložené k žádosti
 • Nejčastější dotazy ve správním řízení

4. Úkony související s vydaným povolením

 • Prostředky směřující k nápravě rozhodnutí (odvolání, autoremedura, oprava zřejmé nesprávnosti)
 • Oznamování změn skutečností
 • Změna povolení k umístění herního prostoru
 • Zrušení povolení k umístění herního prostoru
 • Zánik povolení k umístění herního prostor

5. Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).