registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím

NOVINKA, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE (i v ON-LINE)

Variabilní symbol: 5124026
Datum konání: 27.6.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Martin Juřík

Martin Juřík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a celý svůj profesní život spojil s veřejnou správou, zejména samosprávami – obcemi a městy. Několik let vedl odbor kanceláře starosty města s pověřeným úřadem. K dnešnímu dni působí jako senior advokát a vedoucí oddělení obcí a měst v Advokátní kanceláři Petráš Rezek s.r.o. Současně jako externí lektor vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně a intenzivně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti zaměřené na činnost územně samosprávných celků.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-464/2023 AK/VE-225/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program seznámí účastníky se způsoby, kterými může město založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, příspěvkovou organizaci, jakož i další formy přípustných společností, ve které bude mít město 100 % či případně majoritní vlastnictví. V obou případech se účastníci taktéž seznámí i s tím jak taková společnost funguje během postupu času, jakým způsobem řešit případné problematické pasáže, zejména se svým zřizovatelem či zakladatelem. Po absolvování budou mít účastníci obecné znalosti o fungování společnosti, které jsou stanoveny především v obchodním zákoníku, v zákoně o obchodních společnostech a družstvech a v zákonech o obcích. Získají obecné znalosti o tom, jaké jsou právní povinnosti takové společnosti, jaké jsou jednotlivé orgány, jak se ustavují a jaké jsou jejich povinnosti. 

Program:

1. Úvod do tématu vzdělávacího programu

Vzdělávací program je nutné ze své podstaty rozdělit na dvě části, na část veřejnoprávní a soukromoprávní.

  • Jako základ této problematiky je důležité začít soukromoprávní části, kde bude probrána obecná úprava vzniku, fungování a zániku akciových společností, společností s ručením omezeným, případně dalších forem obchodních společností. Taktéž se ve zkratce zaměříme na jednotlivé orgány, jejich ustanovení a povinnosti a vztah mezi zřizovatelem či zakladatelem. Po celou dobu této části se budeme pohybovat v rámci občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech, kde jsou všechny podstatné věci upraveny.
  • Po upevnění soukromoprávního základu se program orientuje na specifika této problematiky, která nastávají ve chvíli, když společnost zakládá město či obec. Zaměříme se tedy na to, kdo může za město toto rozhodnutí schválit, jakým způsobem a za jakých podmínek, a taktéž i na ostatní podmínky související se vznikem. Důležitou částí je taktéž vymezení vztahu mezi zakladatelem a společností, a to v rámci zřizovacích a zakládacích listin. Jak je speciálně upraveno fungování takových společností, které byly založeny nebo zřízeny městem. V této části se budeme především pohybovat v zákoně o obcích a s tím spojenými právními předpisy. 

2. Společnost s ručením omezením obecně

  • vznik, orgány, fungování, zánik,   

3. Akciové společnosti obecně

  • vznik, orgány, fungování, zánik,  

4. Jiné formy společnosti
5. Založení a správa společnosti městem
6. Schválení založení společnosti
7. Další
8. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).