registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přestupky a trestné činy v pohřebnictví

Variabilní symbol: 5124015
Datum konání: 20.6.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je vedoucí oddělení pohřebnictví na MMR ČR. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.


 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Ze soudobé judikatury a z přestupkových řízení ukázat na hrubé nejfrekventovanější porušení zákonů v České republice obsahující ustanovení o ochraně mrtvého lidského těla a místa jeho posledního odpočinku. Analýza metodik orgánů veřejné moci k nakládání s infekčním mrtvým tělem, např. zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí nebo s covidem-19.

Program:

1. Úvod do pohřebnictví - pojmosloví, ústavní principy (právo na pietu)
2. Trestní zákoník - výklad § 359 Hanobení lidských ostatků (neoprávněné otevření hrobu nebo hrobky, tresty v případě porušení zákona)
3. Občanský zákoník - výklad § 82, 92, 114 a 493 (ochrana osobnosti, právo na tělesnou a duševní integritu, ochrana lidského těla po smrti člověka, věci a jejich rozdělení)
4. Zákon o pohřebnictví - výklad všech přestupků
5. Závěr a diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).