registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Živnostenský zákon - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5123085
Datum konání: 30.5.2023
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Babšická

Od r. 2006 OSVČ převážně jako lektor seminářů s problematikou živnostenského zákona a souvisejících předpisů. Od roku 1995 do r. 2005 lektor IVS MV ČR a zkušební komisař. Souběžně lektor několika vzdělávacích agentur pro oblast živnostenského podnikání až do současné doby.

Autorka komentáře k živnostenskému zákonu (Bova Polygon), k zákonu o regulaci reklamy - v letech 1996 -2001.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-292/2021 AK/VE-164/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je uvést účastníky do problematiky spojené se zákonem o živnostenském podnikání včetně aktuálních změn.

Program je připraven formou webináře.

Program:

1. Zákon č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů řešící přestupky se zaměřením na problematiku správního trestání a na otázky praktického výkonu správních činností v rámci přest
2. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování
3. Návaznost všeobecných podmínek na občanský zákoník
4. Návaznost živnostenského zákona na zákon o obchodních korporacích
5. Bezúhonnost podnikatele a skutečného majitele podniku podle živnostenského zákona a realitního zákona
6. Překážky provozování živnosti ve vztahu k insolventnímu řízení a předpisům
7. Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
8. Podnikání zahraničních osob
9. Povinnosti podnikatele
10. Odpovědnost podnikatele za porušení povinností
11. Přestupky a jiné správní delikty ve vazbě na porušení povinností dle živnostenského zákona
12. Ukládání sankcí
13. Pozastavení provozování živnosti
14. Zrušení živnostenského oprávnění
15. Závěr, diskuse, odpověď na dotazy účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).