Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Živnostenský zákon - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5123085
Datum konání: 30.5.2023
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Babšická

Od r. 2006 OSVČ převážně jako lektor seminářů s problematikou živnostenského zákona a souvisejících předpisů. Od roku 1995 do r. 2005 lektor IVS MV ČR a zkušební komisař. Souběžně lektor několika vzdělávacích agentur pro oblast živnostenského podnikání až do současné doby.

Autorka komentáře k živnostenskému zákonu (Bova Polygon), k zákonu o regulaci reklamy - v letech 1996 -2001.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-292/2021 AK/VE-164/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je uvést účastníky do problematiky spojené se zákonem o živnostenském podnikání včetně aktuálních změn.

Program je připraven formou webináře.

Program:

1. Zákon č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů řešící přestupky se zaměřením na problematiku správního trestání a na otázky praktického výkonu správních činností v rámci přest
2. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování
3. Návaznost všeobecných podmínek na občanský zákoník
4. Návaznost živnostenského zákona na zákon o obchodních korporacích
5. Bezúhonnost podnikatele a skutečného majitele podniku podle živnostenského zákona a realitního zákona
6. Překážky provozování živnosti ve vztahu k insolventnímu řízení a předpisům
7. Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
8. Podnikání zahraničních osob
9. Povinnosti podnikatele
10. Odpovědnost podnikatele za porušení povinností
11. Přestupky a jiné správní delikty ve vazbě na porušení povinností dle živnostenského zákona
12. Ukládání sankcí
13. Pozastavení provozování živnosti
14. Zrušení živnostenského oprávnění
15. Závěr, diskuse, odpověď na dotazy účastníků