registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pohřebnictví

Specializované školení pro správce hřbitovů

Variabilní symbol: 1514202
Datum konání: 28.3.2014 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Akreditace u MV ČR: AK I./PV - 401/2004
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1780,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších  otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku.

Program: Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku
 • Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona
  - služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
  - vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
  - provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích
  Užívání hrobových míst
  - skončení nájmu
  - řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,
  Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
  - jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž.
  Evidence na pohřebištích
  - povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
  - součinnost s pohřebními službami
Hrobová zařízení
 • Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)           
   - jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti,
  Ukládání lidských pozůstatků do  hrobů a hrobek, ukládání ostatků 
  - půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
  - kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
  - ukládání uren, vsypy, rozptyly
  - exhumace
  Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
  - vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
  - podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení
  Ostatní
  - spoluužívání hrobových míst
  - smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
  - poznatky z kontrol.

  Diskuse, dotazy a odpovědi.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).