registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Strategické plánování pro ÚSC

Variabilní symbol: 1522065
Datum konání: 18.5.2022 - 19.5.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-411/2020 AK/VE-279/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4100,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků základní povědomí a znalosti o možnostech strategického a akčního plánování v prostředí veřejné správy, včetně možností efektivní evaluace strategického plánu, a to jak na úrovni samosprávy (strategické plánování města), tak úrovni státní správy (strategické plánování úřadu). 

Program:

1. den 1. Strategické cíle

 • Moderní strategické plánování
 • Strategické plánování a strategický plán
 • Strategické řízení

2. Situační analýza

 • Obecné okolí organizace (SLEPTE)
 • Oborové okolí organizace
 • Analýza společenských trendů
 • Analýza stakeholderů
 • Analýza vnitřního prostředí organizace

3. Praktické příklady SWOT analýzy a analýzy rizik

 • Vnitřní a vnější faktory (SO, ST, WO, WT strategie)
 • Analýza rizik

4. Formulace vize, priorit, cílů, opatření

 • Mise
 • Celková vize
 • Klíčové oblasti
 • Vize oblasti

2. den 5. Formulace vize, priorit, cílů, opatření

 • Strategické cíle
 • Opatření
 • Specifické cíle

6. Praktické příklady pro jednotlivé kroky procesu tvorby strategie

 • Analytická část
 • Návrhová část
 • Implementační část
 • Sestavení projektového týmu
 • Definice příležitostí rozvoje a problémových oblastí

7. Realizace strategie-akční plány, jejich implementace a kontrola

 • Nastavení odpovědností k aktivitám (úkolům)
 • Nastavení termínů k aktivitám (úkolům)
 • Nastavení rozpočtů k aktivitám (úkolům)
 • Nastavení indikátorů naplnění jako součásti budoucí evaluace
 • Tvorba projektových karet k jednotlivým aktivitám
 • Vytvoření metodiky evaluace (hodnocení) plnění SP
 • Vytvoření metodiky tvorby Akčních plánů pro konkrétní období
 • Závěr, diskuse
   


 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).