registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky

Variabilní symbol: 1522062
Datum konání: 19.5.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
  • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
  • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
  • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
  • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tomu, jak daňový řád ovlivňuje místní poplatky. Ve správní činnosti se jedná zejména o stanovení výše poplatku a vyměření platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, náležitosti těchto rozhodnutí, lhůty pro jejich vydání, včetně lhůt pro placení nebo vymáhání poplatků, způsoby doručování písemností správce poplatku a využívání opravných a dozorčích prostředků.

Program:

1. Vymezení a cíl správy místních poplatků
2. Procesní postup při správě místních poplatků, kdy postupujeme podle zákona o místních poplatcích, kdy podle daňového řádu s upozorněním na souvislosti s občanským zákoníkem
3. Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení:

  • činnost správce poplatku před zahájením poplatkového řízení
  • průběh řízení
  • stanovení výše poplatkové povinnosti (formou platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu)
  • posečkání se zaplacením, přeplatek, odpis daňového nedoplatku
  • náprava vadných rozhodnutí

 

 

 

 

Formou otázek a odpovědí - nejčastější závady obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
5. Shrnutí a diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).