registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení poradenského rozhovoru

Variabilní symbol: 1522048
Datum konání: 8.11.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
 • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
 • Zkušenosti s prací na telefonu, aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro odvykání.
 • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce  
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Poskytování sociálního poradenství stojí jak na konkrétních znalostech sociálních pracovníků, tak také na schopnost tyto znalosti klientovi adekvátně předat. Zároveň sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách v rámci své práce, a tedy i poradenského rozhovoru mají pracovat s podporou, posilováním klientových kompetencí a  odpovědnosti. V kurzu, jenž teoreticky vychází ze systemického přístupu, se podíváme na rozhovor jako celek, rozlišíme  jeho jednotlivé fáze a budeme se zabývat tím, jakým způsobem lze na úrovni komunikace v rozhovoru intervenovat jak v oblasti pomoci, tak v oblasti kontroly. V kurzu se zaměříme jak na techniky typu naslouchání,  kladení otázek, tak na to, jakým způsobem lze vytvořit a formulovat intervenci.

 

Cíle kurzu:

Účastník:

 • dokáže rozlišit fáze rozhovoru a hlavní úkoly, na níž je v tu chvíli potřeba pracovat
 • dokáže rozlišit pomoc od kontroly a pružně přizpůsobovat způsoby vedení rozhovoru
 • dokáže rozhovor nejen uzavřít shrnutím probíraných otázek či témat, ale i vytvořením závěrečné intervence formou doporučení či komentáře
Program:

1. Úvod

 • Zahájení, seznámení, představení kurzu, lektorky s a účastníků, zjištění očekávání. 

2. Rozhovor

 • Rozhovor jako celek (konstruktivní rozhovor) a jeho kontext (pomoc a kontrola). 

3. Klíčové prvky rozhovoru

 • Klíčové prvky rozhovoru - aktivní naslouchání.

4. Klíčové prvky vedení rozhovoru

 • Klíčové prvky vedení rozhovoru - otázky, praktikování.

5. Klíčové prvky vedení rozhovoru - formulace intervencí, praktikování

 • Klíčové prvky vedení rozhovoru - formulace intervencí, praktikování, modelování rozhovorů.

6. Závěr

 • Shrnutí témat, ukončení semináře.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).