registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak připravit úspěšnou žádost o dotaci pro odbor životního prostředí za účelem zefektivnění odpadového hospodářství

Nevíte, jak na to? Náš seminář Vám pomůže!

Variabilní symbol: 1513265
Datum konání: 14.11.2013
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Adam Michálek
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 1880,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu: Každý z účastníků v průběhu kurzu zpracuje vlastní žádost o dotaci a dostane také užitečné formuláře a nástroje, které jsou nápomocné při přípravě vlastních projektů.

Po ukončení semináře budou mít účastníci možnost s lektorem konzultovat konkrétní úskalí své žádosti.
Cíle kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu je naplánovat projekt a zpracovat žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU. Kurz bude veden prakticky dle typického příkladu k dané výzvě z Operačního programu Životní prostředí, je určen starostům, tajemníkům a zástupcům odborů městských a obecních úřadů, ale také odborné veřejnosti.
Program:
  1. Informace o aktuálních výzvách v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  2. Přípravná fáze žádosti o dotaci
    Příklad: Zpracování harmonogramu projektu a kontrolního seznamu pro načasování jednotlivých aktivit při sestavování projektu.
  3. Příklad: Identifikace správného projektového záměru.(pořízení svozové techniky pro komunální odpad, nákup kompostérů, třídících nádob na odpad, výstavba či rozšíření kapacity sběrných dvorů, separace a sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, atp.). Realizace příkladu na základě hodnoticích kritérií operačního programu
    Individuální příklad: každý účastník zpracuje svůj vlastní příklad a 2 až 3 nejlepší příklady budou prezentovány celé skupině v rámci otevřené diskuse.
  4. Aktivity projektu a eliminace rizik: zpracování skutečné analýzy rizik projektu včetně návrhu na jejich eliminaci. Vyplnění žádosti v programu Benefill, identifikace povinných příloh projektu.
     

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).