registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy

Variabilní symbol: 1521041
Datum konání: 27.8.2021
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0554-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář v rozsahu 8 výukových hodin je zaměřen na práci s rodinou v kontextu řešení problémových a krizových situací. Vysvětlením základních sounáležitostí  rodiny jako emočního systému vztahově blízkých lidí objasňuje jejich postavení a následně zpracovává i možné konfliktní situace, související se separačním nárokem, ale též vyvstávající z nedostatečných kompetencí rodičů či prarodičů. Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou  a následné  definování komunikace jako základního nástroje intervence je účastníkům předestřena nejenom z pozic ontických, ale též ontologických. Efektivní profesionální komunikace  je rozpracována v rovině teoretické a následně procvičena prakticky. V doprovodné podpoře kazuistické bude účastníkům poskytnut vhled do výše zmíněné problematiky a tím otevřena možnost erudované intervence v oblasti sociální péče v rodinném systému a možná spolupráce v kontextu porozumění jednotlivým členům tohoto základního schématu společnosti.

Cíle kurzu:
 • účastníci získají vědomosti a dovednosti k prohloubení schopností v oblasti komunikace s rodinou a jejími jednotivými členy
 • ujasní si svou pozici při práci s rodinou
 • uvědomí si rozdíly v komunikaci při práci s jednotlivcem a rodinou
 • jsou schopni definovat komunikaci mezi sociálním pracovníkem, rodinou a jejími jednotlivými členy
 • znají význam a nutnost provázanosti komunikace sociálního pracovníka - klienta - rodiny - vyzkouší si nové dovednosti v modelové situaci (modelová situace dle potřeb skupiny)
 • prodiskutují problémová témata s ostaními a lektorem
Program:

1. Úvod - Představení lektora, účastníků, cíl semináře, očekávání, organizační záležitosti.
2. Rodina jako systém

 • Vysvětlení pojmu emoční schema rodiny, separační růstové nároky a výchovy v kontextu rodiny.
 • Role jednotlivých členů v rodinném systému.

3. Konflikty a krizové situace v rodině

 • Konflikty a krize související s vývojem rodiny.
 • Typické zátěžové situace - ztráta zaměstnání, smrt, nemoc, rozvod.
 • Destruktivní způsoby komunikace.

4. Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou

 • Definování komunikace.
 • Zásady "první pomoci v komunikaci" v komunikačních technikách sociálního pracovníka.
 • Krizová intervence.

5. Efektivní profesionální komunikace - základní dovednosti

 • "6 základních profesních komunikačních dovedností" : 
 1. první dojem,
 2. aktivní naslouchání
 3. empatie,
 4. kladení otázek,
 5. popisování,
 6. přijímání závěrů

6. Specifika komunikace s dítětem a adolescentem v rámci práce s rodinou

 • Komunikační "pasti", emocionální reakce a možnosti řešení při práci s rodinou.

7. Postupy při komunikaci s rodinou a jejími členy

 • Rozdíly ve vedení komunikace.
 • Možnosti navázání kontaktu.
 • Různé typy rozhovorů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).