registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy

Variabilní symbol: 1520068
Datum konání: 31.8.2021
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Blažek
 1. Asistent katedry staveb, meliorací a hrazení bystřin VŠZ, FL Brno
 2. Výzkumný pracovník Ústavu dopravního inženýrství Brno
 3. Vedoucí odboru projektování, inženýrské činnosti, cen a stavebních zakázek GŘ Zemědělské stavby Brno
 4. 1992 – OSVČ – předmět podnikání
 • Vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví
 • Projektová činnost a inženýrské výkony
 • Organizační a ekonomický poradce
 • Technický poradce
 • Lektorská činnost

Organizace a pořádání školení

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 Cílem vzdělávacího programu je zpřesňování účtování majetku územních samosprávných celků, jejich příspěvkových organizací a organizačních složek a správná kategorizace stavebních prací a jiných operací s tímto majetkem v návaznosti na účetní a daňové právní předpisy.

Program:

Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy

 • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva).
 • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace).
 • Opravy a udržovací práce.
 • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky KT)
 • Položky zahrnované do investic nebo do nákladů ve výstavbě.
 • Tvorba a čerpání daňově uznatelných rezerv (daňové a účetní podmínky).
 • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro tvorbu rezerv, jejich přecenění, způsoby čerpání a následné vypořádání v daňovém řízení.
 • Vazba na účetní předpisy.
 • DPH u staveb pro bydlení
 • DPH u staveb pro sociální bydlení
 •  Vazba na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
 • Pokyn MF D – 300
 • Hmotný a nehmotný majetek ICT

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).