registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy krizové intervence

Variabilní symbol: 1520030
Datum konání: 31.8.2020
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jiřina Holasová
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Krizová intervence je pomoc lidem v naléhavé – krizové – životní situaci. Kurz je určen pracovníkům, kteří pomáhají řešit krizové situace klientů.  Cílem kurzu je účastníky seznámit se základními pojmy krizové intervence – co je krize, jaké jsou její typy a příčiny a jaké jsou nejčastější reakce na krizovou situaci. Dále, se účastníci kurzu seznámí se základními postupy pracovníka v rámci práce s klientem, který prožívá krizovou situaci – přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity, techniky usnadňující komunikaci s možným využitím v krizové situaci, práce s emocemi pracovníka i klienta. 

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní přehled o typologii krize. Naučí se, jaké jsou nejčastější příčiny a reakce na krizové situace a seznámí se základními postupy pracovníka v krizové intervenci.

Program:

1. Úvod. Představení lektora, struktura kurzu, seznámení s účastníky, jejich očekávání
2. Krize, krizové situace

 • Vymezení pojmu krize, krizové situace, regulativní mechanismy, příčiny krize. 

3. Typologie krizí, průběh krize

 • Typologie krizí dle průběhu, typlogie krizí dle Baldwina, průběh krize do Caplana.

4. Reakce na krizovou situaci, způsoby řešení krize

 • Reakce na ztrátu (fáze dle Kübler-Rossové), reakce na krizovou situaci.

5. Práce s emocemi pracovníka i klienta

Teoretické vymezení pojmů:

 • emoce
 • vlastnosti emocí
 • emoce v kontextu pomáhajících profesí

6. Základní postupy pracovníka v krizové intervenci

Úvodní fáze konzultace:

 • příprava konzultace
 • zabezpečení základních potřeb klienta
 • práce s klientem a jeho příběhem
 • závěr konzultace
 • přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity

7. Závěrečná reflexe účastníků - závěr, diskuse, zpětná vazba


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).