registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o SPOD

Variabilní symbol: 1520029
Datum konání: 10.3.2020
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-345/2019 AK/VE-212/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako OSPOD ukládá z hlediska procesního zákon o SPOD a zákon zvláštních řízeních soudních mnoho povinností, které spočívají především v roli navrhovatele na zahájení soudního řízení, týkajícího se nezletilých dětí nebo opatrovníka.  S tím souvisí potřebná znalost příslušných ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních ve spojení se zákonem o SPOD a občanského zákoníku a příslušné judikatury. Účastníci kurzu získají informace o postupu orgánů SPOD, které jsou v roli účastníků řízení nebo v roli dožádaného orgánu soudem. Také získají informace o aplikaci ustanovení týkajících se péče soudu o nezletilé upravené v zákoně o zvláštních řízeních soudních a předpisech souvisejících.

Program:

1. Jaká řízení zákon uprvuje, vztah k OSŘ, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

 • věcná a místní příslušnost,
 • přenesená příslušnost,
 • v případě nesouhlasu rozhoduje odvolací orgán,

2. Práva a povinnosti OSPOD

 1. Kdy má OSPOD právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření.
 • oprávnění OSPOD během soudního řízení,
 • výkon opatrovnictví,
 • součinnost při výkonu rozhodnutí,
 • procesní práva dětí,

       2.  Řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale SPOD nemá aktivní legitimaci k podávní návrhů.

 • jaké možnosti OSPOD má - podněty a upozornění

3. Kazuistiky a případové studie

 • Příklady kazuistik a případových studií.

4. Dotazy a diskuse

 • Závěr, diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).