registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finanční hospodaření a účetnictví obce

Variabilní symbol: 1519110
Datum konání: 18.10.2019 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Olga Sloupová
  • Od roku 2003 pracovala na Krajské úřadu Karlovarského kraje, odbor kontroly jako vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření ÚSC.
  • Lektorskou činnost vykonává od roku 2006 dosud
  • Publikovala články v regionálních novinách a připravuje metodické materiály pro účastníky seminářů a metodiky pro účetní jednotky ÚSC. 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-58/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je napomoci získání a rozšíření znalostí a dovedností nutných pro řádné vedení účetnictví obce. Účastníci semináře si rozšíří a doplní znalosti v oblasti realizace účetní reformy, během vzdělávacího programu budou uvedeny vzorové příklady a dojde ke sdílení dobré praxe.

Program:

Stav realizace účetní reformy
Sjednocení pohledu na účetnictví obcí
Roční závěrka a její náplň – sestavení, kontrola a metodika
Připravované změny v účetních předpisech a metodikách
Styk s bankou, inventarizace, archivace, vzorové příklady a sdílení dobré praxe


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).