registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Time management - pánem svého času jednoduše a účinně

Variabilní symbol: 1519100
Datum konání: 25.9.2019
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Kateřina Kubíková, PhD.

Lektor vzdělávacích kurzů v oblasti psychologie práce a školní psychologie.

V roce 2002 - 2013 pracovala jako učitelka, školní psycholog a výchovný poradce v Soukromé základní škole Elementaria s.r.o.

V roce 2013 - 2016 v International Montessori school of Prague - školní psycholog,

V současné době se věnuje tvorbě projektů ESF na Pedagogické fakultě ZČU Plzeň. 

Akreditace u MV ČR: AK/VE-39/2017 AK/PV-63/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na zásady a principy time managementu, který úředníkům a vedoucím úředníkům pomáhá kromě znalostí příslušné legislativy kvalitně vykonávat správní a jiné činnosti za předpokladu, že se naučí jeho zásady a rozšíří si znalosti o možnostech řízení času v oblasti plánování, delegování a priorit tak, aby nedocházelo k časovým ztrátám, a tím i k možnosti nedodržení lhůt či vydávání nekvalitních rozhodnutí v důsledku nezvládnutí více činností najednou.  Účastníci vzdělávacího programu  získají vědomosti z oblasti prokrastinace a tzv. multitaskingu a v závěru semináře získají další informace z oblasti novinek v time managementu jako je metoda GTD a cyklický time managemet. 

Program:

Jak se připravit na příští náročný den

 • případová studie, sestavení listu „dobrá praxe“, porovnání s expertním řešením
 • principy plánování a zvládání stresu

Týdenní a denní plánování - krok za krokem

 • dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování
 • tzv. sloní úkoly

Stanovování cílů a priorit, Eisenhowerův princip

 • úkoly vs. cíle, „chytré“ cíle
 • práce s prioritami

Tzv. časožrouti - omezte časové ztráty a braňte svůj čas

 • pořádek ve věcech a informacích
 • asertivita, delegování aj.

Pravidla organizace informací - pomůcky
Jak zvládnout více činností najednou - multitasking
Cesta z prokrastinace
Novinky v time managementu - metoda GTD, cyklický time management

 • intuitivní time management
 • metoda GTD
 • cyklický time management

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).