registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)

Variabilní symbol: 1519089
Datum konání: 12.9.2019 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Elena Mešková
 • Pracuje jako mediátorka, facilitátorka a lektorka mediace.
 • Od roku 2011 je předsedkyní Asociace mediátorů ČR a působí jako zkušební komisař u zkoušek na zapsaného mediátora i rodinného mediátora.
 • Má za sebou stovky mediací. Věnuje se psychoterapii v páru, rodině i individuální. Ve své praxi se orientuje především na pomoci lidem v krizi při řešení náročných situací, vztahových konfliktů. Má dlouholeté pedagogické zkušenosti s mladými i dospělými.

 

Akreditace u MPSV ČR: 2015/0871-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Kurz je určen všem, kteří pracují s romským etnikem, zejména s romskými rodinami a dětmi. Předkládá přehled romských specifik a umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou.

Cílem kurzu je posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou rodinou. 
Účastníci se budou lépe orientovat v hodnotovém systému Romů a jejich hlavních odlišnostech od majoritní společnosti. Předkládané kazuistiky budou inspirací pro řešení hlavních aktuálních problémových oblastí romské rodiny, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi. Seminář nabídne konkrétní postupy efektivní komunikace s touto cílovou skupinou.
 
Program:

1. Práce s romskou rodinou - úvod do problematiky

 • Úvod do problematiky;
 • společenský kontext;
 • tradice diskriminace vůči Romům.

2. Problematické oblasti

 • Zaměstnání;
 • dluhy;
 • lichva;  
 • výchova dětí. 

3. Odlišnosti v hodnotách majority a Romů

 • Hodnoty Rómů a majority, jejich vliv na vzájemné soužití. 

4. Komunikační styl Romů

 • Úskalí komunikace s Romy, 
 • efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou. 

5. Kazuistiky

 • Příklady dobré praxe. 

6. Závěr: shrnutí, diskuze, evaluace a vyplnění zpětných vazeb


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).