registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

kurz akreditován i u MV ČR

Variabilní symbol: 1519079
Datum konání: 19.9.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Tento seminář navazuje na šestihodinový kurz Komunikace s klientem závislým na návykových látkách číslo akreditace 2013/1266-PC/SP/VP/PP, ve kterém účastníci získali základní znalosti o návykových látkách a přístupu k závislým klientům. Tento navazující vzdělávací program rozšiřuje dovednosti také  o přístup ke klientům s problematikou gamblingu a prohlubuje celkově poznatky a dovednosti v oblasti práce se závislými. Účastníci kurzu budou seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a  resocializací závislých. Edukace bude významně probíhat také prostřednictvím kazuistik a jednotlivých příběhů závislých klientů z praxe.

Cíle kurzu:

Po absolvování tohoto semináře budou mít absolventi kvalitní přehled o přístupech ke klientům potýkajícím se s problémem gamblingu a prohloubí si dovednosti v oblasti práce se závislými klienty. Dále budou frekventanti seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a resocializací závislých. V neposlední řadě se účastníci seznámí s příklady z bohaté praxe lektora i kolegů, což významným způsobem napomůže řešením problémů z dané oblasti v jejich profesním životě.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, seznámení s cíli kurzu.

2. Problematika gamblingu

 • Projevy, formy gamblingu, motivace, léčba, prevence  relapsu.

3. Dynamika psychických procesů u závislých a zacházení s ní

 • Bažení,
 • prevence relapsu,
 • závislostní rysy chování,
 • sebepřijetí,sebeprosazení,
 • práce s emocemi  a  hranicemi,
 • práce s vlastní energií.

4. Prostředí terapeutických komunit a nástroje léčby v terapeutických komunitách, resocializace a reintegrace závislých

 • Fáze léčby závislosti,
 • typy terapeutických skupin,
 • práce s rodinou závislých,
 • překážky v léčbě závislosti,
 • duální diagnozy. 

5. Kazuistiky závislých klientů , práce s kazuistikami a životními příběhy
6. Shrnutí, diskuze, dotazy, vyplnění zpětných vazeb


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).