registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Formy porozvodového uspořádání péče o děti

Variabilní symbol: 1519076
Datum konání: 20.9.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávání se zabývá možnostmi, které mohou po rozvodu rodičů nastat. Uspořádat porozvodovou péči o děti je obvykle nejnáročnější a nejdůležitější úkol, před nímž stojí rozvádějící se rodiče. Názory na to, jak má být porozvodo-vá péče uspořádána, se v čase měnily. Lze rozlišit tři hlavní uspořádání: výhradní péči matky a "navštěvujícího" otce, péči otce s  "navštěvující" matkou a společnou (střídavou péči), kdy dítě pobývá střídavě v  péči matky a otce. Nejčastěji volené uspořádání je výlučná péče matky. Nicméně děti velmi často mají malý či žádný kontakt s  otcem. Vzrůstá popularita společné péče. Diskuse této formy porozvodového uspořádání je velmi živá. Pro střídavou péči mluví skutečnost, že pro dítě je důležité, aby i po rozvodu mělo možnost zažívat pokračující vztah a péči obou rodičů. Problém spojený se střídavou péčí je menší stabilita prostředí. Tento institut přináší dětem obtíže, pokud se nezakládá na dohodě rodičů a je nařízen soudem. V zájmu dětí je porozvodové uspořádání, které minimalizuje konflikty mezi rodiči. Je vždy třeba každý případ posuzovat individuálně, vyvarovat se jakékoli předpojatosti pro tu či onu možnost.

Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o formách porozvodového uspořádání péče o děti. Během vzdělávání se lektor zaměří na trendy v této oblasti v minulosti a na současné trendy a aktuální informace k nim. Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá informace o klíčových kritériích, která figurují, respektive by měla figurovat, při rozhodování o uspořádání péče o děti po rozvodu rodičů.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora,
  • představení účastníků,
  • cíle kurzu x očekávání účastníků. 

2. Formy péče o děti

  • Společná péče
  • střídavá péče, 
  • výlučná péče. 
 

3. Historický vývoj uspořádání péče o děti po rozvodu rodičů

  • Automatický nárok matky vs práva a povinnosti otce,
  • střídavá péče a otazníky s ní související. 
 

4. Nejlepší zájem dítěte

  • Kdo má lepší schopnosti pro péči o dítě?
 

5. Důležitá kritéria pro rozhodování při uspořádání porozvodové péče o dítě.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).