registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podpora efektivního rodičovství

Variabilní symbol: 1519074
Datum konání: 26.9.2019
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Neusar, PhD.

Aleš Neusar pomáhá jedincům i organizacím lépe žít - poradenstvím, supervizí, koučinkem, či vzděláváním. Zabývá se mimo jiné životní spokojeností, duševní hygienou, slaďováním osobního a pracovního života, změnou, myšlením a rozhodováním, vztahům, řešením konfliktů a jazykovým mentoringem - jak se rychle naučit cizí jazyk. Vystupuje v médiích (např. ČT, ČRo, MF Dnes, Téma, Radio 1), publikuje populárně i odborně (viz www.researchgate.net/profile/Ales_Neusar, přednáší v ČR i zahraničí (např. TEDx). Vystudoval Mgr. v jednooborové psychologii v Olomouci a Ph.D. v obecné (kognitivní) psychologii v Brně s delšími pobyty v Mannheimu, Utrechtu či Velké Británii. Učí externě na VŠ a má soukromou poradnu. Více informací na www.neusar.cz.

 

 

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz se věnuje tématu podpory efektivního rodičovství. Skládá se ze třech částí. První část se zaměřuje na různé podoby rodičovství a výchovy dětí. Např. Co považujeme za běžné, normální, méně běžné či patologické; jak naše vlastní výchova a zkušenosti s výchovou našich dětí ovlivňuje naši práci s klienty či co lze ještě považovat za rozšířenou normu a co již nelze tolerovat. Druhá část se věnuje možnostem podpory efektivního rodičovství. Jaké máme nástroje ovlivnění klientů a jejich vztahu k dětem či způsobu výchovy. Např. podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování „nemotivovaných“ rodičů něco se situací dělat, možnosti přesvědčování a manipulace. Ve třetí části se kurz zaměřuje na práci s kazuistikami a otázky účastníků.

 

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

Orientuje se, jaké podoby rodičovství je možné považovat za efektivní.

Zná různé metody, jak podpořit rodiče v efektivním rodičovství.

Uvědomuje si vliv vlastní zkušenosti s výchovou na svou práci.

Má nadhled, že není jediná správná výchova, a že dostatečně dobrých způsobů výchovy je mnoho.

Zná různé strategie vedoucí ke kýžené změně.

 

 

 

 

Program:

1. Úvod. (Ne)efektivní formy rodičovství

  • Poznání pestrosti toho, co je a není efektivní rodičovství, vlivu naší vlastní zkušenosti na naši práci s klienty.

2. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

  • Podpora procesu změny, podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování "nemotivování" rodičů něco se situací dělat.

3. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

  • Vedení motivačního pohovoru, fáze změny, možnosti manipulace a přesvědčování.

4. Diskuse nad otázkami a kazuistikami účastníků

  • Skupinová diskuse nad případy z praxe - co se dařilo, co se nedařilo, co by se dalo udělat jinak, hraní rolí.
  • Závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).