registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Efektivní komunikace

Variabilní symbol: 1519062
Datum konání: 24.9.2019
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-534/2017 AK/VE-289/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti mezilidské komunikace, zvýšit efektivitu komunikačního přenosu. Po absolvování kurzu budou účastníci znát a umět aplikovat specifické požadavky na komunikaci úředníka s klientem a umět se vyvarovat komunikačním poruchám

Program:

1. Charakteristika efektivní a neefektivní komunikace, vymezení složek komunikačního procesu a určení kritických oblastí, psychologický dopad obsahu a formy komunikace.

  • výklad
  • diskuse
  • rozbor videonahrávek
  • praktická cvičení

2. Komunikační profesionalita, formální i neformální vymezení, zdroje asymetrie komunikačně profesionálního vztahu, obecné zásady umění jednat s lidmi.

  • brainstorming
  • diskuse
  • výklad

3. Identifikace silných a slabých stránek v interpersonálním vztahu, diagnostika volených interpersonálních strategií, interpretace v kontextu prefesní role.

Identifikace silných a slabých stránek v interpersonálním vztahu, diagnostika volených interpersonálních strategií, interpretace v kontextu profesní role - psychologický test.

Faktory důvěryhodnoti úředníka.

Optimální míra dominance v komunikaci, vyjadřování dominance, vyjadřování empatie a přátelskosti, rozvoj empatického vhledu, profesionalita a angažovanost - diskuse, případové studie.

5. Poruchy komunikace a jak se jim vyvarovat - výklad, rozbor videonahrávek.
6. Shrnutí diskuse, evaluace.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).