registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur (rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce)

Variabilní symbol: 6124086
Datum konání: 21.6.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1110-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Účastníci kurzu se seznámí s mechanismy působení sekt a hlavními rysy subkultur orientovaných na mládež. Poznají filosofická východiska sekt a pseudonáboženských směrů a charakteristiky mentální manipulace s mládeží. V semináři získají přehled o mapě soudobých sekt, náboženských společností a subkultur ve světě i na území ČR. Účastníci získají poznatky, jak se mohou jejich klienti před kulty a sektami chránit, a osvojí si základy prevence v této oblasti. Významná část kurzu je věnována pomoci mladým lidem při výstupu ze sekty a možnostem následné terapie a resocializace. Rovněž si osvojí dovednosti, jak efektivně čelit psychické manipulaci a v tomto směru vést své klienty.

Obsah programu na osvědčení: mechanismy působení sekt, přehled sekt, subkultury a jejich vliv na mládež, prevence, výstup ze sekty, terapie, resocializace

Druh: základní

Cíle kurzu:

Sociální diagnostika jedinců ohrožených sektami; orientace v mechanismech a technikách sekt; schopnost kvalitativního posouzení vlivu sekty a subkultury na klienta; osvojení specifik komunikace s cílovou skupinou; umění rozlišit sektu, subkulturu a náboženství.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků.
 • Sumarizace požadavků a očekávání od kurzu.

2. Mechanismy působení sekt

 • Co je sekta.
 • Sekty v historii a současnosti.
 • Organizace sekt.
 • Mentální manipulace.
 • Psychopatologie jako důsledek působení sekty.
 • Nebezpečí působení sekt.

3. Přehled soudobých sekt a náboženských společností

 • Vznik sekt, filozofický základ, způsoby náboru a manipulace se členy.

4. Subkultury a jejich vliv na mládež

 • Specifické kulturní znaky.
 • Životní styl, hodnoty a normy.
 • Základní přehled.

5. Jak se chránit před kulty - prevence

 • Jak komunikovat s "náboráři".
 • Jak se chovat, je-li mladistvý "náboráři" osloven.
 • Jak se bránit pohlcení sektou.

6. Vystoupení ze sekty, pomoc a terapie

 • Základy výstupového poradenství.
 • Předpoklady úspěšné intervence.
 • Neúspěšná a neúčinná intervence.
 • Příprava k terapii.
 • Strategii opuštění sekty.
 • Psychické problémy po opuštění sekty.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).