registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dokazování ve správním řízení - webinář

NOVINKA

Variabilní symbol: 6124085
Datum konání: 21.6.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
 • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
 • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
 • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
 • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-661/2023 AK/VE-324/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ucelený výklad k dokazování ve správním řízení s důrazem na vybraná specifika přestupkové agendy. Jednotlivé instituty budou komentovány prostřednictvím aktuálních judikatorních závěrů Nejvyššího správního soudu a přiměřeně rovněž s využitím odborné literatury. Záměrem je představit problematiku dokazování zasazenou do praktického rámce tak, aby byly jednotlivé závěry využitelné pro běžnou úřední praxi.

V návaznosti na dosavadní znalosti a dovednosti posluchačů je cílem vzdělávacího programu prohloubit znalosti a dovednosti úředníků ve smyslu zákona č. 312/2000 Sb. v oblasti praktických aspektů správního řízení. V rámci kurzu bude kladen důraz na tyto dílčí cíle vzdělávání:

 • přispět ke správnému pochopení těch ustanovení správního řádu, která se týkají dokazování,
 • pomoci řešit typické problémy v dané oblasti,
 • přispět k posílení zákonnosti při dokazování a
 • poskytnout platformu pro diskuzi k dané problematice a pro výměnu zkušeností.
Program:

1. Zásady relevantní pro oblast dokazování

 • Zásada racionalizované materiální pravdy
 • Zásada vyhledávací (vyšetřovací)
 • Zásada oficiality
 • Zásada zákonnosti
 • Zásada volného hodnocení důkazů
 • Zásada zákazu sebeobviňování (sebeusvědčování)

2. Součinnost účastníků při dokazování a její limity

 • Právo účastníků navrhovat důkazní prostředky
 • Součinnost účastníka při zajišťování podkladů pro rozhodnutí
 • Pasivita účastníka při dokazování a její možné důsledky
 • Odlišnosti v řízení na žádost a v řízení z moci úřední
 • Reakce správního orgánu na navržené důkazní prostředky

3. Podklady pro rozhodnutí

 • Pojem podkladů pro rozhodnutí
 • Druhy podkladů podle správního řádu
 • Notoriety
 • Podklady z úřední činnosti
 • Zajišťování podkladů z internetu, jejich zachycení ve spise
 • Web archivy, google mapy, wikipedie
 • Právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním

4. Jednotlivé důkazní prostředky

 • Výslech svědka
 • Důkaz listinou
 • Důkaz znaleckým posudkem
 • Důkaz ohledáním
 • Další důkazní prostředky v zákoně výslovně nejmenované
 • Odepření důkazu, zákaz výpovědi

5. Diskuze a dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).