registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do praktické motivačně intervenční práce s dospívajícími

Variabilní symbol: 6124078
Datum konání: 4.6.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Zahradník
 • Město kroměříž OSPOD, psycholog.
 • Soukromá psychologická praxe v Kroměříži - psychologické poradenství a terapie.
 • Externí vyučující na Univerzitě palackého Olomouc. Výuka seminářů Terénní sociální práce, Motivační a intervenční techniky při práce s klientem atd.
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0336-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz představuje některá specifika současných mladých lidí, a to z pohledu psychologického, pedagogického i masmediálně – kulturního (vyspělost, postoj k autoritám, vnímání práv a povinností, orientace na výkon, život v přítomnosti) a všímá si motivačních, postojových, hodnotových i komunikačně vývojových rozdílů oproti minulosti jako východiska pro práci s nimi. Ryze prakticky a prožitkově představuje některé nástroje využitelné při výchovné či motivačně intervenční práci s touto cílovou skupinou při formování a modifikaci některých vzorců chování – výchovná situace, výchovný obchod, práce se škálami, účtenka, statistika zážitků, hra přes čáru, včetně jejich specifik a úskalí. Tyto techniky jsou využitelné pro práci s rizikovou či problémovou mládeží, ale také v různých pedagogických kontextech. Cílem semináře je pochopení specifik současných mladých lidí, které může napomoci efektivnější práci s touto cílovou skupinou. Dále pak chce inspirovat účastníky a nabídnout jim některé techniky, využitelné při práci s mladými lidmi v různých kontextech.

Obsah programu na osvědčení: vývojová specifika, práce s motivací, výchovné práce, motivačně intervenční práce, techniky práce s motivací u dospívajících

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastník:

 • uvědomuje si některá vývojová specifika současných dospívajících a dokáže je zohlednit či využít při výchovné práci, motivaci či intervencích
 • chápe současný kontext vývoje mládeže, některé její vývojové problémy, respektuje tato specifika a dokáže je zohlednit při komunikaci či intervencích ze strany pracovníka
 • vyzkouší si techniky výchovné práce (výchovná situace, výchovný obchod), techniky práce s motivací (práce se škálami, účtenka, statistika zážitků, hra přes čáru) u dospívajících, aby byl schopen je na základě prožitku sám zrealizovat a být si vědom mechanismu jejich účinku v rámci výchovné či sociální práce s mládeží
 • je si vědom možností, úskalí a vhodné indikace využití těchto technik při práci s mládeží
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, obsahu a cílů kurzu, zjištění očekávání účastníků.

2. Vývojová specifika dospívajících

 • Vývojová specifika dospívajících – pohled psychologický, pedagogický, masmediálně – kulturní - vyspělost, postoj k autoritám, vnímání práv a povinností, orientace na výkon, život v přítomnosti

3. Práce s motivací výchovné práce, motivačně intervenční práce s dospívajícími

 • Práce s motivací, výchovná práce, motivačně intervenční práce s dospívajícími. Základní premisy, specifika. Výchovná práce – výchovná situace, výchovný obchod. 

4. Techniky práce s motivací u dospívajících - práce se škálami I. a II., "Účtenka"

 • Techniky práce s motivací u dospívajících - práce se škálami I. a II., „Účtenka“. 

5. Techniky práce s motivací dospívajících - Statistika zážitků, Hra "přes čáru"

 • Techniky práce s motivací dospívajících - Statistika zážitků, Hra "přes čáru". 

6. Závěr

 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).