registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba

Variabilní symbol: 5224066
Datum konání: 18.6.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Continental
Zbrojnická 312/8, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jitka Janečková

Semináře o spisové službě pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce, odborné přednášky na konferencích (od roku 1998).

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je vysvětlit základní pojmy a principy vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v podmínkách veřejné správy s důrazem na povinnosti jednotlivých zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců spojené s výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby, jeho propojení s ostatními agendovými informačními systémy, se správnou implementací činností a práce s informačním systémem datových schránek (ISDS), včetně kontrolních mechanismů.

Program:

1. Úvod do problematiky spisové služby

1. Základní pojmy při správě dokumentů
2. Právní úprava spisové služby
3. Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán
 

 

2. Životní cyklus dokumentů v podmínkách veřejné správy

4. Spisový a skartační řád – povinná interní norma původce
5. Spisový a skartační plán – jeho tvorba
6. Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy dokumentů
7. Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
8. Elektronické systémy správy dokumentů
9. Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
10. Samostatné evidence dokumentů
11. Doručování a příjem dokumentů
12. Evidence dokumentů
13. Tvorba a evidence spisu
14. Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
15. Vyhotovování dokumentů
16. Podepisování a schvalování dokumentů
17. Odeslání dokumentů
18. Vyřízení dokumentu
19. Vyřízení a uzavření spisu
20. Ukládání dokumentů a spisů
21. Skartační řízení
22. Spisová rozluka
23. Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
24. Kontrola výkonu spisové služby
 

3. Příprava veřejné správy na aplikaci zákona 297/2016 Sb. (DEPO)

25 Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
26 Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
27. E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů
28. Diskuse
 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).