registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Elektronické úřadování podle principů e-governmentu - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124099
Datum konání: 13.6.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Martina Křešťáková
 • Vedoucí oddělení správy dokumentů v odboru organizačním na ÚMČ Praha 3.
 • Vystudovala VUT v Brně, Fakultu stroního inženýrství.
 • Dlouhodobě působila na MÚ v Říčanech jako auditor, vedoucí Útvaru interního auditu a vedoucí odboru Kanceláře starosty.
 • Je lektorkou Českého institutu interních auditorů.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-64/2023 AK/VE-37/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2300,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení kompetencí úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti e-governmentu.

Program:

1. Elektronické dokumenty

 • co je to elektronický dokument, rovnocennost
 • náležitosti elektronického dokumentu (el. podpis, pečeť, časové razítko)
 • elektronický originál, ověřená kopie, prostá kopie
 • ověřování náležitostí elektronického dokumentu
 • el. podpis a správní řád
 • doručování do datové schránky
 • email
 • hybridní konverzí pošta
 • doložka právní moci u elektronických dokumentů
 • ukládání elektronických dokumentů
 • nahlížení do elektronických dokumentů
 • ztvárnění elektronických spisů

2. Principy digitální ústavy

 • právo na digitální službu
 • právo na digitální úkon
 • právo na osvědčení digitálního úkonu
 • katalog služeb
 • elektronická identifikace
 • právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného e-podpisu
 • právo na využívání údajů
 • právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti
 • právo na prokázání právní skutečnosti
 • právo na zápis kontaktního údaje
 • právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb
 • Portál občana

3. DEPO - další elektronizace postupů veřejné správy

 • využívání referenčních údajů ze ZR
 • e-petice
 • zveřejňování informací jako otevřená data
 • úřední desky jako otevřená data
 • atestace elektronických systémů spisových služeb
 • datové schránky

4. Podstatné změny dalších zákonů + diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).