registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související

Variabilní symbol: 6224012
Datum konání: 21.6.2024 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Blažek
 1. Asistent katedry staveb, meliorací a hrazení bystřin VŠZ, FL Brno
 2. Výzkumný pracovník Ústavu dopravního inženýrství Brno
 3. Vedoucí odboru projektování, inženýrské činnosti, cen a stavebních zakázek GŘ Zemědělské stavby Brno
 4. 1992 – OSVČ – předmět podnikání
 • Vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví
 • Projektová činnost a inženýrské výkony
 • Organizační a ekonomický poradce
 • Technický poradce
 • Lektorská činnost

Organizace a pořádání školení

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Věcné, právní a ekonomické řešení otázek a zadávání prací z oboru projektové dokumentace, staveb a jejich zařazení do katastru nemovitostí.

Program:

1. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění
 • Novela vyhlášky č. 583/2020 Sb., dokumentace liniových dopravních staveb, v platném znění
 • Vyhláška č. 251/2018, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb,
 • Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky, v platném znění,  zákon č. 403/2020 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro UR, SP, DP, pasport
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
 • Zákona č. 403/2020 Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. - nabíjecí stanice - elektro, vodíkové.
 • Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Účetních a daňových předpisů, vyhláška č. 310/2020 Sb., ZDP č. 540/2020, č. 602/2020 Sb., v platném znění
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr, základní 4 cenové předpisy
 • Vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba

2. Nemovitosti 2021 -2022

Sborník obsahuje definice, pojmy a výrazy nezbytné pro rozlišení pojmů (např. stavba – nemovitost). Zásadně vychází z právních předpisů, skladba sborníku:

 • Přehled právních předpisů.
 • Stavba – nemovitost.
 • Absolutní majetková práva.
 • Veřejné seznamy – katastr nemovitostí.
 • Věcná břemena, jejich ocenění.
 • Inženýrské sítě.
 • Pozemní komunikace a jejich rozdělení.
 • Veřejný zájem, veřejně prospěšná stavba, veřejná činnost, zahrádkářský zákon.
 • Právo stavby, nezbytná cesta.
 • Soukromoprávní předpisy oproti veřejnoprávním předpisům.

3. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).