registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sebepoškozování, sebevraždy

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124093
Datum konání: 1.11.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sebevražedné chování je velmi závažný fenomén a má mnoho podob. Může se projevovat jako jasný úmysl, nevědomé přání, impulsivní či unáhlené chování nebo jde o sebevražené představvy, ambivalentní tendence, sebepoškozování. Z globální perspektivy je sebevražené chování závažná problematika duševního zdraví. Kurz obsahuje jak teoretické, tak praktické části, které se navzájem prolínají. Teoretická část se dotkne témat:

 • definice formy,
 • důvody a rizikové faktor (např. traumatické zážitky)
 • sebepoškozování u dětí a mladistvých, motivy a rozdíl v sebevraženém chování
 • možnost prevence, léčby a terapie v prostředí ČR (medikace, psychoterapie, psychosociální pomoc),
 • možnosti intervencí, např. práce s úzkostí, krizová intervence, relaxační a expresivní metody.

Obsah programu na osvědčení: definice, rizikové faktory, rizikové skupiny, prevalence sebevražedného chování, trendy, prevence, léčby a terapie, intervence 

Druh: základní

Cíle kurzu:

Cílové kompetence:absolvent získá základní informace a dovednosti formou informované intervence. Porozumí souvislostem a získá hlubší vhled a rozdíly kontextu sebepoškozování a sebevražedného jednání. Na základě kazuistik z praxe a sdílení zkušeností absolvent získá nové odborné kompetence a zvýší si profesní dovednosti.
Kurz obsahuje jak teoretické, tak praktické části, které se navzájem prolínají. Teoretická část se dotkne témat:
• definice, formy, důvody a rizikové faktory (např. traumatické zážitky apod.) sebepoškozování u dětí a mladistvýcha motivy a rozdíl v sebevražedném chování
• možnosti prevence, léčby a terapie v prostředí ČR (medikace, psychoterapie, psychosociální pomoc)
• možnosti intervencí, např. práce s úzkostí, krizová intervence, relaxační a expresivní metody apod.

 

Program:

1. Úvod

 • Představení, cíle, informace o zaměření kurzu, struktura programu, časový harmonogram, podmínky, očekávání.

2. Terminologie, definice

 • Definice, formy, důvody, rizikové faktory sebepoškozování.

3. Prevalence sebepoškozování

 • Prevalence sebepoškozování v ČR a v zahraničí, typologie klientů a forem, metody, kulturně historický kontext.

4. Diagnostika, nástroje intervence

 • Základní diagnostické nástroje, klasifikace, možnosti praxe.

5. Sebevražedné chování

 • Definice, terminologie, rozdíl u záměrného sebepoškozování a sebevražedným chováním.

6. Prevalence sebevražedného chování

 • Prevalence v ČR a v zahraničí.

7. Trendy, kulturní a historické souvislosti, rizikové skupiny

 • Trendy a dynamika sebevražd, rizikové skupiny a povolání, vliv kulturních a historických souvislostí na  současnost.

8. Intervence, prevence

 • Možnosti intervencí, sdílení kasuistických informací, dobrá praxe, ukázky preventivních možností.

9. Shrnutí, diskuse

 • Shrnutí nejdůležitějších informací, využitelnost v praxi, vyhodnocení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).