registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o krajích

KÚStřK

Variabilní symbol: 4124053
Datum konání: 20.9.2024
Čas: 08:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Mik
  • Právník s 25 lety praktických zkušeností ve veřejné správě. Dlouholetý vedoucí kanceláře ředitele Jihočeského KÚ a lektor pro úředníky i zastupitele územně samosprávných celků s předchozí praxí tajemníka v Českém Krumlově.
  • V současnosti působí v advokátní kanceláři JUDr. Luboše Průši, která poskytuje právní pomoc obecním orgánům.   
Akreditace u MV ČR: AK/PV-918/2022 AK/VE-437/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům znalosti a aktuální informace k právnímu postavení a působnosti krajů v systému veřejné správy ČR, k postavení, úkolům, pravomocem a odpovědnosti orgánů kraje v oblastech samostatné i přenesené působnosti.

 

Program:

1. Kraj a jeho postavení v systému veřejné správy (územní samospráva, členění státu, vznik)
2. Působnost krajů

  • Samostatná a přenesená (pojem, rozdíl, příklady, označování písemností, užívání razítek, vydávání potvrzení, hospodaření kraje, rozpočet a závěrečný účet).

3. Orgány kraje (vznik, postavení, pravomoci, působnost, jejich vzájemné vztahy, spolupráce)

  • Zastupitelstvo a rada, hejtman, zvláštní orgány, výbory zastupitelstva, komise rady, krajský úřad.

4. Jednání orgánů kraje (četnost, forma, svolávání, průběh, řád, zápisy, usnesení, úkoly úřadu)
5. Práva a povinnosti členů orgánů kraje

  • Zastupitel uvolnění/neuvolnění, střet zájmů, členové výborů a komisí, odměňování, pojem úředník, základní povinnosti úředníků, platy).

6. Občané kraje a jejich práva (volit, být volen, neslučitelnost funkcí, právo na informace)
7. kontrola a dozor (samostatné i přenesené působnosti)
8. Dotazy a diskuze


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).