registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Včasná detekce rizikového chování u dětí

Variabilní symbol: 6124072
Datum konání: 30.5.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1430-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Má-li sociální pracovník k dispozici patřičnou vnímavost, dovednosti a nástroje, může včas zachytit signály, které mohou upozorňovat na problémy dítěte jak ve školním prostředí, tak v jeho rodině. Je-li vybaven odvahou, vnímavostí, zájmem, znalostmi a dovednostmi, může pomoci předejít závažným formám rizikového chování na úrovni jednotlivce i skupiny. Nezřídka může odhalit i závadové prostředí rodiny, či chování rodičů a podpořit účinnou pomoc. Rodina a škola jsou dvě základní prostředí, které formují dítě a stojí za to vytvářet společně podmínky pro jeho zdravý vývoj.
 
Obsah programu na osvědčení: prohloubení si vnímavosti vůči změnám v chování, výkonu a postojích dítěte, metody, nástroje a techniky včasné detekce
 
Druhu: základní
Cíle kurzu:
Účastník:
- prohloubí si vnímavost vůči změnám v chování, ve výkonu či postojích dítěte;
- získá základní orientaci v mechanismech zvládání zátěže dítětem v různých věkových obdobích dítěte;
- bude mít přehled v obranný mechanismech při nadměrné zátěži;
- získá povědomí různé projevy dítěte v počátečních stádiích rizikového chování;
- bude schopen vnímat kontext a souvislosti;
- získá náhled na svoji roli prvotního činitele v prevenci či řešení obtížných situací;
- naučí se včas a odpovídající formou zasáhnout a řešit výskyt rizikového chování žáků;
Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, očekávání

2. Teoretická východiska

 • Potřeby z více úhlů pohledu
 • Fáze psychosociálního a morálního vývoje
 • Cíle nesprávného chování
 • Školní úspěšnost jako komplexní jev
 • Přesah vlivu rodinného zázemí do školního prostředí
 • Dynamika vztahů dítě - učitel/škola - rodina

3. Rizikové chování

 • Rizikové chová (RCH) - orientace v problematice
 • Scénáře, tendence, signály k RCH
 • Formy počátečních signálů dysfunkčních scénářů

4. Důvody, průběh a cíle včasné detekce

1. Kontext včasné detekce:

 • dítě a škola (třída),
 • dítě a učitel,
 • dítě a učivo,
 • dítě a rodina,
 • dítě a volný čas,
 • rodina a instituce

2. Zdroje a nástroje vstupních informací:

 • škola
 • dítě
 • rodina
 • instituce
 • sociální služby
 • okolí/veřejnost

5. Metody, nástroje a techniky včasné detekce rizikového chování

 • Pozorování
 • Rozhovor
 • Projektové techniky
 • Dokumentace zjištění

6. Další postup pro zachycení signálů, rizikové chování

 • Komunikace s dítětem a s rodiči
 • Seznámení rodičů a dítěte s možnostmi preventivních opatření na základě zjištění
 • Spolupráce se školou
 • Zprostředkování odborné pomoci dítěti a rodině
 • Multidisciplinární spolupráce - setkání okolo dítěte (OSPOD, SASRD, OSP, PPP, SVP)

7. Závěr

 • Závěr, shrnutí, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).