registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny

Znojmo

Variabilní symbol: 4124048
Datum konání: 8.3.2024
Čas: 08:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Znojmo
Masarykovo nám. 449/22, 66901 Znojmo - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Mik
  • Právník s 25 lety praktických zkušeností ve veřejné správě. Dlouholetý vedoucí kanceláře ředitele Jihočeského KÚ a lektor pro úředníky i zastupitele územně samosprávných celků s předchozí praxí tajemníka v Českém Krumlově.
  • V současnosti působí v advokátní kanceláři JUDr. Luboše Průši, která poskytuje právní pomoc obecním orgánům.   
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k postavení, činnosti a zásadám fungování obcí v systému veřejné správy, k postavení orgánů obce, jejich členů, k jejich úkolům a pravomocem, praktické rady k řešení nejnovějších změn.

Program:

1. Obec v systému veřejné správy (obec jako právnická osoba, orgány obce jako orgány veřejné moci)

Dvojí působnost (co je samostatná a přenesená působnost, příklady, typy obcí).

2. Orgány obce.

  • Zastupitelstvo obce (postavení, práva a povinnosti členů, nároky členů včetně odměňování, pravomoci).
  • Rada obce (postavení, pravomoci).
  • Starosta (postavení, pravomoci podle zákona o obcích a podle zvláštních zákonů).
  • Obecní úřad (postavení, pravomoci).
  • Zvláštní orgány (postavení, pravomoci).
  • Výbory a komise (postavení, členství, odměňování, pravomoci).
  • Jednání orgánů obce (četnost a forma  jednání, zápisy, usnesení, úkony úřadu. 

3. Obce a nový OZ (ochrana osobnosti, judikatura, jednání obce, spolkové právo, aspekty typu používání razítek)
4. Novela obecního zřízení (společenství obcí, odměňování, distanční účast, pravomoci starosty v mimořádných situacích
5. Dotazy a diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).